Posts

Grootste offshore-windprojecten tot nu toe in samenwerking met Shell en Eneco

In Nederland en de rest van de wereld heeft een versnelling van de energietransitie topprioriteit. Hernieuwbare energietechnologieën, zoals zonne- en windenergie, zijn essentieel voor het terugdringen van uitstoot in de elektriciteitssector. Het is noodzakelijk om wereldwijd over te stappen van fossiele brandstoffen op koolstofvrije energiebronnen, om klimaatverandering aan te pakken en energiezekerheid te garanderen.


De windmolen is een van de meest iconische en historische symbolen van Nederland. Ze werden eeuwenlang gebruikt om meren en moerassen die het land aantastten, droog te leggen. Heel symbolisch, spelen vandaag de dag windmolens in Nederland dan weer een belangrijke rol in de transitie van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije energiebronnen.


Google’s grootste offshore-windproject tot nu toeVandaag kondigen we ons grootste offshore-windproject tot nu toe aan in samenwerking met Shell en Eneco. We hebben Power Purchase Agreements (PPA's) getekend met Shell en Eneco, eigenaars van de Crosswind & Ecowende Consortia, joint ventures tussen beide energiebedrijven, om 478 megawatt aan koolstofvrije energiecapaciteit te realiseren door de aanleg van twee nieuwe offshore-windparken: HKN V and HKW VI. Deze overeenkomsten ondersteunen de ontwikkeling van subsidievrije offshore-windparken, die naar verwachting zullen bijdragen aan maar liefst ongeveer 6% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het land.


Samen met de PPA’s die we eerder in Nederland hebben gerealiseerd, geven onze huidige prognoses aan dat onze datacenters en Google kantoren - zodra deze energieprojecten operationeel zijn - voor meer dan 90% koolstofvrij zullen zijn in 2024, gemeten per uur.Copyright foto: CrossWind / MatZwart

Lokale investeringen in duurzame energie

Het doel van Google is om tegen 2030 een netto nul-uitstoot te bereiken voor alle eigen activiteiten en heeft als doelstelling alle kantoren en datacenters te laten werken op 24/7 CO2-neutrale energie. In 2023 kondigde Google een Power Purchase Agreement aan met Eneco van 153MW om de energievoorziening van de datacenters verder CO2-neutraal te maken en een long-term solar PPA met EDPR voor de afname van schone energie door een zonne-energiecentrale die EDPR in Nederland ontwikkelt.
Google’s nieuw aangekondigde datacenter in Winschoten kan de restwarmte van het koelproces van het datacenter opvangen en overdragen aan geschikte toekomstige afnemers. Het opvangen van de warmte van het datacenter is een kans voor energiebesparing en draagt lokaal bij aan de energietransitie. De locatie wordt ook voorzien van zonnepanelen op het dak, in lijn met Google’s doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.
In 2021 investeerde Google 45 miljoen euro in de bouw van een waterzuiveringsinstallatie die water uit het Eemskanaal verwerkt en levert aan bedrijven in de Groningse havengebieden voor koeling, waaronder Google's datacenter in de Eemshaven. Google investeert ook in lokale waterbeheerprojecten in de provincie Groningen.
Groene en veerkrachtigere elektriciteitsnetten creëren in Europa

De komende jaren zullen onze activiteiten naar verwachting 90% koolstofvrije energie bereiken in niet alleen Nederland, maar ook in Italië en Polen, en bijna 85% in België. Deze mijlpaal is het resultaat van stroomafnameovereenkomsten (PPA's) die we de afgelopen zes maanden hebben afgesloten voor meer dan 700 megawatt aan schone energie. Zo hebben we in België overeenkomsten voor 11 nieuwe onshore windparken met een totale capaciteit van 84 megawatt en in Italië ondersteunen we een langdurig onshore windenergieproject dat tegen 2025 lokale kantoren en cloudregio's koolstofvrije energie zal bieden. Met twee nieuwe overeenkomsten voor zonne-energie in Polen gaan we naar verwachting tegen 2025 ook meer dan 90% koolstofvrije energie produceren voor Google's kantoren en de cloudregio in het land.


We zien dit werk als onderdeel van een groter geheel. Deze inspanningen maken deel uit van ons streven om de elektriciteitssystemen in de wereld sneller koolstofvrij te maken, een kernpunt van ons ambitieuze doel om onze datacenters en kantoorcampussen tegen 2030 op elk netwerk waar we actief zijn 24/7 op koolstofvrije energie te laten draaien.


Terwijl we onze reis naar het leveren van een continue koolstofvrije energievoorziening voortzetten, blijven we grenzen verleggen en nieuwe ideeën uitproberen om de energiesector wereldwijd te transformeren. In samenwerking met anderen kunnen we de decarbonisatie van elektriciteitsnetten versnellen en een duurzamere toekomst voor iedereen creëren. Deze inspanningen zijn een aanvulling op een nieuwe aanpak die we ontwikkeld en getest hebben om het stroomverbruik van onze datacenters te verminderen op momenten dat het lokale elektriciteitsnet onder grote druk staat. Dit houdt in dat we bepaalde niet-urgente computertaken verplaatsen naar andere tijden en locaties, zonder dat dit gevolgen heeft voor de Google-services die mensen elke dag gebruiken.


Ga voor meer informatie over duurzaamheid bij Google naar: https://sustainability.google.

Google start met de bouw van een nieuw datacenter in Winschoten

Vandaag kondigt Google de start aan van de werkzaamheden voor de bouw van een nieuw datacenter in Winschoten in de gemeente Oldambt. Dit betekent een investering van 600 miljoen euro. Sinds 2014 heeft Google 3,8 miljard euro geïnvesteerd in datacenters en aanverwante digitale infrastructuur in Nederland. De locaties in Eemshaven en Middenmeer zijn momenteel goed voor ongeveer 670 directe banen in het datacenter. De nieuwe locatie in Oldambt zal nog eens enkele tientallen banen opleveren, de duizenden directe en indirecte jobs gerelateerd aan de bouw van het datacenter buiten beschouwing gelaten.

Wethouder Erich Wünker (Economische Zaken en Financiën) van de gemeente Oldambt kijkt uit naar de komst van Google: “Mooi dat nu op locatie zichtbaar hard wordt gewerkt aan de realisatie van het datacenter. Als gemeente zijn we blij met de komst van een internationaal bedrijf als Google. Het datacenter is van toegevoegde waarde als het gaat om data dienstverlening aan ook bedrijven in de directe regio. Daarnaast zorgt Google met de komst voor werkgelegenheid van enkele tientallen banen. Hopelijk lukt het Google een aantal daarvan ook lokaal/ regionaal in te vullen.”


Marco Ynema, Data Center Lead in Nederland, voegt hieraan toe: "Mensen maken steeds meer gebruik van digitale tools, en organisaties en overheden in Nederland stappen over naar de cloud. Google's betrokkenheid bij Nederland is ongekend en de start van de bouw van een nieuwe locatie in Winschoten vandaag bewijst dat. Daarnaast blijven we lokale maatschappelijke organisaties, communities, scholen en bedrijven in het gebied actief ondersteunen. We zijn er trots op dat we Nederland al vele jaren onze thuis noemen en kijken uit naar nog de komende jaren."

Economische impact


Een impactstudie van Google en Deloitte schat dat de investeringen van Google in datacenters in Nederland tussen 2017 en 2022 gemiddeld leiden tot een economische impact van 1,7 miljard euro per jaar, gemeten naar bbp. Hiervan draagt ongeveer 840 miljoen euro per jaar direct bij aan de Nederlandse economie. Daarnaast zorgen de investeringen voor 700 miljoen aan indirecte economische impact en 200 miljoen euro aan geïnduceerde economische impact.


Lokale investeringen in duurzame infrastructuur

Het doel van Google is om tegen 2030 een netto nul-uitstoot te bereiken voor alle eigen activiteiten en heeft als doelstelling alle kantoren en datacenters te laten werken op 24/7 CO2-neutrale energie. In 2023 kondigde Google een Power Purchase Agreement aan met Eneco van 153MW om de energievoorziening van de datacenters verder CO2-neutraal te maken en een long-term solar PPA met EDPR voor de afname van schone energie door een zonne-energiecentrale die EDPR in Nederland ontwikkelt.De nieuwe locatie in Winschoten kan de restwarmte van het koelproces van het datacenter opvangen en overdragen aan geschikte toekomstige afnemers. Het opvangen van de warmte van het datacenter is een kans voor energiebesparing en draagt lokaal bij aan de energietransitie. De locatie wordt ook voorzien van zonnepanelen op het dak, in lijn met Google’s doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.In 2021 investeerde Google 45 miljoen euro in de bouw van een waterzuiveringsinstallatie die water uit het Eemskanaal verwerkt en levert aan bedrijven in de Groningse havengebieden voor koeling, waaronder Google's datacenter in de Eemshaven. Google investeert ook in lokale waterbeheerprojecten in de provincie Groningen.Digitaal biedt groeikansen voor Nederland en Europa

Google wil een partner zijn voor Nederland, dat een van de digitale koplopers in Europa is. Organisaties en overheden in Nederland stappen steeds meer over op de cloud. In de afgelopen vijf jaar is het gebruik van cloud computing door bedrijven in Nederland bijna verdubbeld. Die groeiende vraag is de reden waarom Google investeert in een digitale infrastructuur die voor iedereen werkt.
Naast het investeren in een sterke infrastructuur wil het bedrijf Nederlanders en Europeanen helpen bij het trainen van digitale vaardigheden. In november lanceerden Code School Finland en Google 'Code & Create' een gratis trainingsprogramma voor basisschoolleraren in de steden in de buurt van de Google datacenters in Middenmeer en Eemshaven. Tussen 2017 en 2022 heeft Google.org 6,1 miljoen euro aan subsidies toegekend aan Nederlandse communities om STEM ('Science, Technology, Engineering, Mathematics')-onderwijs en beroepsopleidingen te verbeteren, werkgelegenheidstrainingen voor vluchtelingen te bieden, en om kleine bedrijven COVID-19-ondersteuning te bieden.


Benieuwd hoe een Google datacenter er van binnen uit ziet? Je vindt hier ook een video die gefilmd is achter de deuren die normaal gesloten blijven.

Stemwijzer hoogst genoteerd in Google's top trending actualiteiten van 2023Stemwijzer voert de lijst aan van top trending actualiteiten van 2023 in Nederland. Dit blijkt uit Year in Search, Google’s jaarlijkse overzicht van trending zoekopdrachten. Year in Search geeft een goed beeld van welke gebeurtenissen mensen dit jaar bezig hebben gehouden.
Nederlanders maakten massaal gebruik van Google rondom de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maand. Stemwijzer is dan ook de meest trending zoekopdracht van 2023. Het online hulpmiddel voor het bepalen van de politieke voorkeur werd acht dagen voor de verkiezingen trending. Dit zou kunnen betekenen dat veel kiezers pas in de laatste week voor de verkiezingen hun politieke voorkeur hebben bepaald.Naast Stemwijzer werd er dit jaar significant meer gezocht naar de nieuwe AI-tool ChatGPT (nummer 2 op de lijst van trending actualiteiten). De chatbot die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie is in november 2022 gelanceerd. Op de derde plek staat het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot 20 augustus 2023 plaatsvond in Australië en Nieuw-Zeeland. De finale werd gespeeld tussen Engeland en Spanje, waarbij Spanje aan het langste eind trok.Ook is er dit jaar veel gezocht naar de oorlog in Israël en Gaza (4). Vanaf 10 oktober, drie dagen na de Hamas-aanval op Israël, werd het thema trending op Google Zoeken. Giro555 staat op de vijfde plek. Op 15 februari 2023 vond er een nationale actiedag plaats, georganiseerd door de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555, om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te ondersteunen. Deze landen werden begin februari getroffen door meerdere zware aardbevingen en naschokken.Op nummer 6 van de lijst met trending actualiteiten staat de BBB, ook wel bekend als BoerBurgerBeweging. De partij kwam in maart als grote winnaar uit de bus bij de Provinciale Statenverkiezingen. Naast BBB staat ook NSC (9) in de top tien trending actualiteiten. Deze nieuwe partij werd dit jaar opgericht door Pieter Omtzigt. De verkiezingen staan op de zevende plek. Er werd voornamelijk naar dit onderwerp gezocht rondom de Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 en de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.Naast de wat serieuzere onderwerpen, vinden we dit jaar ook een lekkernij terug in de lijst; de ‘crompouce’ (8). De kruising tussen een croissant en een tompouce was recentelijk een grote hit op social mediaplatforms en bereikte daarmee het landelijke nieuws.De lijst met trending actualiteiten wordt zowel begonnen als afgesloten met een politiek thema: het vallen van het kabinet (10) Rutte IV op 7 juli 2023.De volledige top 10 van Google’s trending actualiteiten in Nederland ziet er als volgt uit:

 1. Stemwijzer
 2. ChatGPT
 3. WK Vrouwenvoetbal
 4. Oorlog Israël en Gaza
 5. Giro555
 6. BBB
 7. Verkiezingen
 8. Crompouce 
 9. NSC
 10. Kabinet gevallen

Meer lijsten

Naast de meest trending actualiteiten zijn er meer lijsten met trending zoekopdrachten in specifieke categorieën. Zo zocht Nederland massaal naar overleden bekendheden Matthew Perry en Tina Turner. Rob de Nijs staat op nummer één als het gaat om meest gezochte BN'ers, gevolgd door Tom Egbers en Tim den Besten. De lijst Film & TV wordt aangevoerd door Oppenheimer, gevolgd door de film Barbie. Tot slot vinden we olympisch kampioen Maarten van der Weijden op nummer één van meest gezochte sporters.De volledige top 10 van trending internationale beroemdheden in Google Year in Search is als volgt:

 1. Mathew Perry 
 2. Tina Turner
 3. Andrew Tate
 4. Sinéad O'Connor
 5. Burna Boy
 6. Jake Paul
 7. Loreen
 8. Jeremy Renner 
 9. Raquel Welch 
 10. Hannah Waddingham

De volledige top tien van BN’ers in Google Year in Search is als volgt:

 1. Rob de Nijs
 2. Tom Egbers
 3. Tim den Besten
 4. Caroline van der Plas
 5. Reiky de Valk
 6. Inez Weski
 7. Wim de Bie 
 8. Wim Beelen
 9. Paul van Vliet
 10. Marco Bakker

De volledige top tien in de categorie film & tv in Google Year in Search is als volgt:

 1. Oppenheimer
 2. Barbie
 3. Een jaar van je leven
 4. Avatar
 5. Boer zoekt vrouw
 6. David Beckam
 7. Wednesday
 8. The Last of Us
 9. Killers of the Flower Moon
 10. Ginny and Georgia

De volledige top tien in de categorie sporters in Google Year in Search is als volgt:

 1. Maarten van der Weijden
 2. Edwin van der Sar 
 3. Bas Dost 
 4. Ken Block
 5. Dilano van 't Hoff 
 6. Xavi Simons 
 7. Lieuwe Westra
 8. John van 't Schip
 9. Maurice van Steijn
 10. Danny Nelissen


‘Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit’ en Kinderen voor Kinderen best bekeken YouTube-video’s van 2023

YouTube heeft vanavond tijdens het jaarlijks terugkerende ‘YouTube Starry Night’ de best bekeken video’s, muziekvideo’s en YouTube-Shorts-creators van Nederland bekendgemaakt. De feestelijke awardshow vond plaats in het Transformatorhuis in Amsterdam, waar veel YouTube-creators van eigen bodem bij aanwezig waren.

Welke video’s hebben in 2023 de harten van miljoenen kijkers veroverd? Van schaterlachen tot emotionele content, van dans tot diepgang, in de top tien trending video’s zit voor ieder wat wils dit jaar.Top Trending video’s


Er is dit jaar maar één video die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: ‘Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit’ van Prime Video. Dit is de absolute nummer één van 2023 en mag zich daarmee de best bekeken YouTube-video van Nederland noemen. De tweede plek wordt bekleed door een video van de NFL: het indrukwekkende live-optreden van zangeres Rihanna tijdens de halftime show van de Super Bowl. Op de derde plek vinden we een van ‘s werelds grootste creators: Mr. Beast. In deze top trending video maakt hij onder andere een vliegreis met het duurste ticket ter wereld (een half miljoen dollar) én het goedkoopste ticket (één dollar).

YouTubers van het eerste uur 

Op plek vier en vijf vinden we een aantal lokale creators. Plek vier is weggelegd voor de Bankzitters met een video waarin ze een roadtrip maken door verschillende drive-thru’s in Las Vegas. Op nummer 5 staat een creator die dit jaar zijn tienjarig jubileum op YouTube vierde: Enzo Knol. Hij plaatste ter ere van zijn jubileum een emotionele en persoonlijke video voor zijn fans. Sidemen, een groep Britse YouTubers, staat op nummer 6 van de lijst met een video waarin een van de jongens uit de groep op speeddate gaat met maar liefst twintig vrouwen.


Nederlands talent

De video op de zevende plek is afkomstig van Supergaande en bevat een challenge waarbij twee personen uitgedaagd worden om niet te lachen om de punchline van de ander. Je kunt wel raden wat daar gebeurt! Op plek acht vinden we StukTV, ook zo’n klassieker in de top trending lijst. Dit jaar worden ze vermeld met een video die ze opnamen in het Engelse Wotton-under-Edge. In deze video verblijft Giel de Winter in zijn eentje de hele nacht in de behekste kamers van The Ancient Ram Inn. Op plek negen: Qucee – die tevens te zien is in de video op plek zeven – samen met Boef. Zij maakten een video waarin ze de prijzen van verschillende producten probeerden te raden. De top tien trending video’s wordt afgesloten met De Avondshow met Arjen Lubach (10) , waarin Arjen Lubach in 23 minuten het conflict tussen Israël en Palestina probeert uit te leggen.Hoe Google en YouTube de Tweede Kamerverkiezingen ondersteunenOp 22 november zijn er in Nederland vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het is onze missie om alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. Daarom helpen we kiezers de juiste informatie te vinden, geven we inzicht in politieke advertenties, en pakken we mogelijke bedreigingen met betrekking tot mis- en desinformatie gericht aan.

De juiste informatie vinden

Om het democratische proces te ondersteunen, is het belangrijk dat gebruikers eenvoudig de juiste informatie kunnen vinden. Goed geïnformeerde kiezers zijn immers een essentieel onderdeel van het democratische proces. Dit doen wij op verschillende manieren:

Voor kiezers:

 • We informeren kiezers in aanloop naar 22 november over waar en wanneer er gestemd kan worden via Search en YouTube, waar mensen een link zullen vinden naar de overheidswebsite elkestemtelt.nl.
 • Nieuwskanalen gebruiken YouTube voor livestreaming en on demand-video's. Breaking News en Top News zijn hiervoor in Nederland beschikbaar.
 • En we tonen op onze homepage op 22 november een speciale ‘Doodle’ - net zoals we dat deden in 2021 en 2017.

Voor politieke partijen:

 • We informeren politieke partijen over online veiligheid en gericht beschermen tegen digital aanvallen- zie https://elections.google
 • Daarnaast verzorgen we workshops voor campagneteams gericht op online integriteit en veiligheid en voorlichting op het gebied van campagnes op YouTube.

Voor pers en factcheckers:

Verkiezingsinformatie beschermen

Om verkiezingsinformatie te beschermen hebben we verschillende diensten beschikbaar.

 • Project Shield: een gratis dienst die nieuwssites, mensenrechtenorganisaties en verkiezingsgerelateerde sites beschermt tegen DDoS-aanvallen.
 • Advanced Protection Program: biedt extra bescherming tegen hackers voor Google-accounts van bijvoorbeeld politici of campagne-medewerkers.

Politieke advertenties

Google biedt inzicht in advertenties op Google, YouTube en partnersites online. We publiceren een online  transparantierapport waarin de inhoud van politieke advertenties wordt gedeeld, wie ervoor heeft betaald, hoeveel ze hebben uitgegeven, hoeveel mensen ze hebben gezien en hoe ze zijn getarget. Verkiezingsadvertenties die via de platforms van Google adverteren, kunnen alleen worden gericht op leeftijdsgroep, geslacht en postcodegebied. 

Half november 2023 updaten we bovendien ons Beleid voor politieke content. Alle geverifieerde adverteerders van verkiezingsadvertenties in regio's waar verificatie vereist is, zijn dan verplicht om een prominente kennisgeving te plaatsen als hun advertenties synthetische content bevatten waarin op niet-authentieke wijze echte of realistisch ogende mensen of gebeurtenissen worden afgebeeld. 

Deze kennisgeving moet duidelijk en opvallend zijn en moet worden geplaatst op een plek waar gebruikers deze waarschijnlijk opmerken. Dit beleid is van toepassing op afbeeldingen, video en audio. Meer informatie over deze aanscherping is hier te vinden.

YouTube

De afgelopen jaren hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in het beleid, de middelen en de producten die YouTube in staat stellen een betrouwbaardere bron te zijn voor verkiezingsnieuws en -informatie.  Onze benadering om verkiezingen te ondersteunen op YouTube is gebaseerd op een drietal pijlers:

 1. We verwijderen video’s die in strijd zijn met onze communityrichtlijnen
 2. We vergroten de vindbaarheid van betrouwbare nieuwsbronnen
 3. En we verminderen de verspreiding van schadelijke misinformatie

Onze communityrichtlijnen verbieden het misleiden van kiezers en/of het aanmoedigen van inmenging in het democratische proces. Daarnaast zijn onze standaard richtlijnen van toepassing op de verkiezingen. Zo verwijderen bijvoorbeeld:

 • Video's waarin kandidaten of kiezers worden bedreigd.
 • Video’s die technisch gemanipuleerd of vervalst zijn op een manier die gebruikers misleidt.
 • Video’s die anderen aanzetten tot het plegen van gewelddadige handelingen.

Daarnaast kunnen mensen op verschillende manieren nieuws en informatie vinden op YouTube, onder andere door:

 • Breaking News/Top News: wanneer er een groot nieuws evenement plaatsvindt zoals de verkiezingen, verschijnt de bekende Breaking News feature op de YouTube-startpagina. Deze feature bevat relevante video's van betrouwbare nieuwsbronnen. Zodra gebruikers proactief naar nieuwsgerelateerde onderwerpen zoeken, krijgen ze regelmatig Top Nieuws te zien bovenaan de zoekresultaten, waarin relevante resultaten van betrouwbare bronnen worden gedeeld.
 • Betrouwbare zoekresultaten en aanbevelingen: voor onderwerpen zoals nieuws, gezondheid en financiën tonen onze systemen video's van betrouwbare bronnen prominent in de zoekresultaten. We werken er bovendien hard aan om ervoor te zorgen dat onze zoek- en aanbevelingssysteem resultaten betrouwbare bronnen blijven presenteren.
 • Banners met extra context: Bij onderwerpen waarbij misinformatie vaker dan gemiddeld voorkomt, laten we speciale banners zien om gebruikers bewust te maken van dit risico. Ook plaatsen we informatiebanners bij nieuwskanalen die (deels) gefinancierd zijn vanuit overheidsmiddelen om gebruikers hiervan bewust te maken.Ontdek je route en bestemming op een unieke wijze met de nieuwe functies van Google MapsOntdek je route en bestemming op een unieke wijze met de nieuwe functies van Google Maps

Google Maps introduceert verschillende nieuwe AI-gedreven functies die gebruikers helpen eenvoudiger te plannen, navigeren en hen inspireren om nieuwe plekken te ontdekken. Vlieg als een vogel je geplande route over Amsterdam met Immersive View. Je kunt je voorbereiden op elke afslag alsof je de route zelf rijdt, fietst of wandelt. Met Lens in Maps vind je nabijgelegen ‘hidden gems’ via augmented reality. Houd je telefoon omhoog en vind leuke restaurants, winkels of koffietentjes. Ook wordt de kaart nog nauwkeuriger en vinden bestuurders van elektrische auto’s meer informatie over laadstations. Om gebruikers te inspireren toont Google Maps daarnaast thematische suggesties over wat je bijvoorbeeld op een vrije zaterdag kunt doen. Deze nieuwe functies worden vanaf deze week geïntroduceerd op Android en iOS.Ontdek je route in Amsterdam met Immersive

View Na de introductie van Immersive View in Amsterdam, waarmee je 360 graden kunt rondvliegen over bezienswaardigheden in onze hoofdstad, komen vanaf deze week ook routes tot leven. Immersive View voor routes is een compleet nieuwe manier om je reis te ontdekken, of je nu rijdt, loopt of fietst. Stel je wil vanaf het Anne Frank Huis over de grachten naar het Allard Pierson museum fietsen. Je vraagt Google Maps om een fietsroutebeschrijving en tikt vervolgens op de Immersive View-preview om je route te zien in een unieke, multidimensionale weergave. Op deze manier kun jij je voorbereiden op elke afslag alsof je de route zelf al fietst. Met behulp van de tijdlijn krijg je bovendien nuttige informatie zoals de weersomstandigheden en verkeersdrukte. Hiermee zie je gemakkelijk of je onderweg een regenbui of drukte kunt verwachten.

Note: een routebeschrijving per fiets met Immersive View naar Palace of Fine Arts in San Francisco. Klik op het beeld om de volledige video te bekijken.

Dit alles is mogelijk met behulp van nieuwe AI-technieken en miljarden Street View-, en luchtfoto’s. Vanaf deze week is Immersive View voor routes beschikbaar in Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florence, Venetië, Londen, Los Angeles, New York, Parijs, San Francisco, San Jose en Tokyo op Android en iOS.Vind verborgen parels in de stad met Lens in Maps

Niks is leuker dan het ontdekken van een nieuwe buurt, of dit nu in onze eigen hoofdstad is of wanneer je op vakantie bent. Lens in Google Maps helpt je vanaf deze week met het gemakkelijk navigeren in een nieuwe stad of het vinden van lokale hidden gems. Tik op het Lens-pictrogram in de zoekbalk van Maps en houd je telefoon omhoog om informatie te vinden over nabijgelegen restaurants, winkels, koffietentjes, geldautomaten en stations. Door middel van AI en augmented reality komt de stad op je telefoon tot leven. De toevoeging van Lens is een van onze grootste Google Maps updates tot nu toe en wordt deze week gelanceerd in meer dan 50 nieuwe steden over de hele wereld waaronder Amsterdam, Berlijn, Rome en Brussel op Android en iOS.

Note: Lens in Maps in Singapore. Klik op het beeld om de volledige video te bekijken.Een vernieuwde Google Maps-kaart

Binnenkort zal de Google Maps-kaart nog nauwkeuriger worden. Gebouwen worden realistischer weergegeven en de kleuren van de kaart worden bijgewerkt. Ook zie je verbeterde rijstrook details om je te helpen bij bijvoorbeeld een lastige manoeuvre op de snelweg, zoals die vervelende afslag waarbij je in korte tijd meerdere rijstroken moet oversteken. Deze updates worden de komende maanden geïntroduceerd in twaalf landen, waaronder Nederland, op Android en iOS.
Note: verbeterde rijstrookdetails op de snelweg. Klik op het beeld om de volledige video te bekijken.

Geen ‘laadangst’ meer door extra informatie

Als bestuurder van een elektrisch voertuig ben je vast bekend met de term ‘laadangst’. Of je nu onderweg bent naar je werk of een roadtrip maakt, het levert stress op om niet te weten waar je de auto kunt opladen. Vanaf deze week vind je niet alleen laadstations in Google Maps, maar ook of een oplader compatibel is met het voertuig, of de oplader snel, gemiddeld of langzaam is en wanneer deze voor het laatst is gebruikt. Al deze updates worden deze week wereldwijd geïntroduceerd op Android en iOS.Note: je ziet vanaf deze week ook of een oplader snel, medium of langzaam is. Inspiratie vinden in Google Maps

Heb je geen idee wat te doen op je vrije zaterdag? Vanaf nu kan je eenvoudig inspiratie opdoen aan de hand van thematische suggesties. Stel je bent in Tokyo, dan kun je zoeken naar "dingen om te doen in Tokyo" om thematische suggesties te zien zoals "kersenbloesems" of "kunstexposities". Tik op de plaatsen die je interessant vindt om er meer over te weten en sla de opties op in een lijst als je ze later wilt bezoeken. Thematische resultaten voor activiteiten en restaurants worden de komende weken wereldwijd geïntroduceerd op Android en iOS.


Note: thematische resultaten in Tokyo. Klik op het beeld om de volledige video te bekijken.

Google brengt Pixel Watch 2 uit in Nederland; Pixel 8 en Pixel 8 Pro met 7 jaar software-updatesMaak kennis met de nieuwe leden van ons Pixel-portfolio. De nieuwe Pixel 8-telefoons hebben een volledig geüpgradede camera aan de achterkant, krachtige beveiliging en een batterij die de hele dag meegaat. Beide telefoons zijn voorzien van de Google Tensor G3-chip en AI van Google waardoor je meer gedaan krijgt dan ooit. Bovendien voorzien we Pixel 8 en Pixel 8 Pro 7 jaar lang van updates voor het besturingssysteem, beveiligingsupdates en feature drops.

Verder brengt Google voor het eerst een smartwatch uit in Nederland. De Pixel Watch 2 biedt de behulpzaamheid van Google, gecombineerd met de gezondheidsfuncties van Fitbit, waarmee je alles uit je dag kunt halen.


Beste Pixel-camera ooit


Pixel 8 en Pixel 8 Pro hebben vernieuwde camera’s voor nog betere foto’s en video’s. Ook introduceren we unieke bewerkingsfuncties die mogelijk zijn gemaakt door Google AI. Beide telefoons hebben dezelfde groothoekcamera, die 21% meer licht opvangt dan hun voorgangers. De ultragroothoekcamera op beide telefoons vangt zelfs 105% meer licht op. Daarnaast beschikt de Pixel 8 Pro over een telefotocamera met 5x optische zoom, die 56% meer licht opvangt dan de Pixel 7 Pro.

Met nieuwe functies zoals Magische Editor, Beste opname en Magische gum voor audio maak je elke foto en video perfect. De binnenkort beschikbare Videoboost-technologie op de Pixel 8 Pro biedt geavanceerde videobewerking zoals kleurcorrectie, belichting en stabilisatie waardoor video’s er nog professioneler uitzien. Bovendien krijg je voor de allereerste keer ook Nachtzicht Video. Lees meer over de geüpgradede camera in deze blogpost.


Fris en modern ontwerp


Zowel Pixel 8 als de Pixel 8 Pro hebben een fris en modern ontwerp met een rondere vorm, trendy afwerking en stijlvolle kleuren. Pixel 8 Pro heeft een frame van gepolijst aluminium en is de eerste Pixel Pro met een matglazen achterkant. Pixel 8 is kleiner - ook net iets kleiner dan Pixel 7 - en heeft een gesatineerd metalen frame met een achterkant van gepolijst glas.


Pixel 8 Pro is verkrijgbaar in baaiblauw, porselein en obsidiaan vanaf 1.099 euro. Pixel 8 is verkrijgbaar in grijsgroen, roze en obsidiaan vanaf 799 euro. Beide toestellen zijn vanaf nu te bestellen bij Belsimpel, Odido en in de Google Store en zijn vanaf 12 oktober verkrijgbaar. Ontdek meer nieuwe functies van de nieuwste Pixel-telefoons in deze blogpost


De Pixel Watch 2 met de functies van Google en FitbitVoor het eerst brengt Google een Pixel Watch uit in Nederland. Pixel Watch 2 heeft een batterij die de hele dag meegaat en komt met nieuwe functies op het gebied van gezondheid, fitness en persoonlijke veiligheid. Daarnaast ben je productiever dankzij de toevoeging van Google Agenda en Gmail aan Pixel Watch 2. Met een lichtere behuizing van 100% gerecycled aluminium en een batterijduur van 24 uur is Pixel Watch 2 dag en nacht comfortabel om te dragen.
Functies voor gezondheid en fitness
Pixel Watch 2 heeft drie nieuwe sensoren om je meer inzicht te geven in je gezondheid. We hebben het geavanceerde AI-hartslagalgoritme van de eerste generatie Pixel Watch verbeterd, zodat Pixel Watch 2 je hartslag nog nauwkeuriger en betrouwbaarder meet, ongeacht hoe hard je traint. Hij is zelfs tot 40% nauwkeuriger voor krachtige activiteiten zoals HIIT, spinning en roeien. Dit betekent dat je ook nauwkeurigere waarden krijgt voor andere belangrijke gezondheidsgegevens, van verbrande calorieën en actieve zoneminuten tot stressbeheersing en slaap. Lees meer over de functies van Pixel Watch 2 in deze blogpost.

Pixel Watch 2 is beschikbaar in 4 kleurcombinaties: zilverkleurig/baaiblauw, matzwart/obsidiaan, zilverkleurig/porselein en goud/grijsgroen voor 399 euro.

Grootste software-update voor Pixel Buds ProPixel Buds Pro ontvangen bovendien een grote software-update met geavanceerde AI-functies. Zo kunnen ze automatisch je muziek pauzeren en Transparantiemodus activeren wanneer je een gesprek begint met iemand in je buurt.
Ook ondersteunen Pixel Buds Pro Bluetooth Super Wideband voor hogere geluidskwaliteit tijdens het bellen en Clear Calling om achtergrondgeluid te verminderen, zodat je degene die je aan de lijn hebt beter kunt verstaan. De software-update is beschikbaar voor alle nieuwe en bestaande Pixel Buds Pro-gebruikers. Meer informatie lees je in deze blogpost.Hoog resolutie beeldmateriaal, technische specs, de reviewers guide en blogposts vind je in deze persmap.

Bard: nieuwe functies en een sterker model

Google introduceert vandaag updates voor Bard, je creatieve, behulpzame en experimentele AI-vriend. Zo krijgt Bard onder de motorkap ons meest capabele model tot nu toe. Ook breiden we de toegang tot bestaande Engelstalige functies uit naar nieuwe talen en landen, kun je Bard gebruiken in combinatie met  Google-apps en -diensten voor nuttigere antwoorden en heeft Bard een verbeterde 'Google it'-functie, zodat je Bards antwoorden makkelijker kunt controleren.

Een van de grootste voordelen van Bard, een experiment met generatieve AI, is dat het zijn reacties precies kan afstemmen op wat je nodig hebt. Je kunt Bard bijvoorbeeld vragen om een reisplan voor jou en je vrienden op te stellen, je verkooptekst voor een online marktplaats te schrijven of een wetenschappelijk onderwerp aan je kinderen uit te leggen. In al deze dingen wordt Bard nu nog beter..

Meer functies op meer plekken

We zijn voorzichtig en zorgvuldig bij het ontwikkelen van Bard. Daarom zijn nieuwe functies vaak eerst alleen beschikbaar in het Engels. Vandaag maakt een aantal van zulke functies zijn debuut in veertig andere talen.

Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid om afbeeldingen te uploaden naar Bard met Google Lens, afbeeldingen uit Google Zoeken te krijgen in reacties en het aanpassen van de reacties van Bard. Ook Nederlandstalige gebruikers krijgen de beschikking over deze functies.

Verbinden met Google-apps en -diensten

Engelstalige gebruikers krijgen vanaf vandaag de beschikking over Bard Extensions, een compleet nieuwe manier om met Bard te communiceren en samen te werken. Met Extensies kan Bard relevante informatie vinden en weergeven uit bijvoorbeeld Gmail, Documenten, Drive, Maps, YouTube, Vluchten en Hotels, zelfs als de informatie die je nodig hebt zich in meerdere apps en diensten bevindt.

Als je bijvoorbeeld een reis naar de Grand Canyon plant (een project dat veel tabbladen in beslag neemt), kun je Bard nu vragen om de datums die voor iedereen werken uit Gmail te halen, realtime vlucht- en hotelinformatie op te zoeken, de routebeschrijving van Google Maps naar de luchthaven en bekijk zelfs YouTube-video's over wat er daar te doen is - allemaal binnen één gesprek.

Of stel je voor dat je solliciteert naar een nieuwe baan en Bard gebruikt om je te helpen. Je kunt Bard bijvoorbeeld vragen: “Find my resume titled June 2023 from my Drive and summarize it to a short paragraph personal statement”, en daarmee verder werken aan je nieuwe sollicitatiebrief. (Let op: deze functie werkt alleen voor Engelstalige gebruikers.)

We doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen. Als je ervoor kiest om de Workspace-extensies te gebruiken, wordt je inhoud uit Gmail, Documenten en Drive niet gezien door menselijke reviewers, niet gebruikt door Bard om je advertenties te tonen en ook niet om het Bard-model te trainen. Je houdt natuurlijk altijd de controle over je privacy-instellingen en kunt de extensies bovendien op elk gewenst moment uitschakelen.


Checken en delen

Vanaf vandaag kun je Bards 'Google it'-knop te gebruiken om zijn antwoorden sneller en beter te controleren. Wanneer je op het ‘G’-pictogram klikt, leest Bard het antwoord en beoordeelt of er inhoud op internet is om dit te onderbouwen. 

Indien van toepassing kun je op gemarkeerde zinsdelen klikken voor meer details over ondersteunende of juist tegensprekende informatie uit Google's zoekmachine.


We maken het ook makkelijker om voort te bouwen op de gesprekken van anderen met Bard. Vanaf vandaag kun je, wanneer iemand een Bard-chat met je deelt via een openbare link, het gesprek voortzetten en Bard aanvullende vragen stellen over dat onderwerp of het gebruiken als vertrekpunt voor je eigen ideeën.

Ons meest capabele model tot nu toe

Al deze nieuwe functies zijn mogelijk dankzij updates die we hebben aangebracht aan ons PaLM 2-model, ons meest capabele model tot nu toe. Op basis van feedback hebben we de modernste technieken voor reinforcement learning toegepast om het model intuïtiever en fantasierijker te maken. Dus of je nu wil samenwerken aan iets creatiefs, in één taal wil beginnen en verder wil gaan in één van de meer dan 40 andere, of om diepgaande hulp bij het programmeren wil vragen: Bard kan nu met nog betere kwaliteit en nauwkeurigheid reageren.Met deze nieuwste updates is Bard beter uitgerust om je te helpen al je ideeën van de grond te krijgen. Probeer de nieuwste functies op bard.google.com.

Nieuwe privacy functies voor meer online controle over je zoekresultatenVandaag kondigen we nieuwe manieren in Google Zoeken aan die jou helpen om in controle te blijven over je persoonlijke informatie, privacy en online veiligheid.Meer controle voor het gezinEerder dit jaar hebben we een beveiligingsfunctie aangekondigd die jou en je familie beschermt tegen het per ongeluk tegenkomen van expliciet beeldmateriaal in Google Zoeken. Met deze update worden expliciete zoekresultaten, zoals content exclusief voor volwassenen (naakt, expliciete seksuele handelingen of seksueel expliciet materiaal) of gewelddadige resultaten, standaard vervaagd wanneer het wordt weergegeven in de zoekresultaten.Deze SafeSearch optie wordt deze maand uitgerold voor alle gebruikers wereldwijd en is standaard ingeschakeld. Je kunt de SafeSearch optie op ieder gewenst moment beheren, tenzij iemand - zoals een ouder of een netwerkbeheerder van een school - dit heeft geblokkeerd.Daarnaast maken we het eenvoudiger om instellingen voor ouderlijk toezicht in Google Zoeken te vinden. Typ een relevante zoekopdracht in zoals ‘Google ouderlijk toezicht’ of ‘Google Family Link’ en je zult een venster zien met informatie over hoe je ouderlijk toezicht binnen de diensten van Google kan beheren.

Beleidsupdate voor persoonlijke expliciete afbeeldingen


We hebben al langer een beleid waarmee je expliciet beeldmateriaal waar je geen toestemming voor hebt gegeven uit Google Zoeken kunt verwijderen. Hier bouwen we nu op voort en geven mensen de mogelijkheid om persoonlijke, expliciete afbeeldingen, waarvan ze niet willen dat ze zichtbaar zijn in Google Zoeken, te verwijderen. Als je bijvoorbeeld expliciete inhoud hebt gemaakt en geüpload naar een website, deze vervolgens hebt verwijderd maar toch zonder toestemming elders ziet verschijnen, kun je een verzoek indienen om deze uit Google Zoeken te verwijderen. Dit beleid is alleen niet van toepassing op content die voor campagnedoelstellingen wordt gebruikt.We hebben de formulieren die je kan gebruiken om de verzoeken in te dienen, bijvoorbeeld voor websites met jouw persoonlijke gegevens of expliciete afbeeldingen, bijgewerkt en vereenvoudigd. Natuurlijk betekent het verwijderen van inhoud uit Google Zoeken niet dat deze van het web of andere zoekmachines wordt verwijderd, maar we hopen dat deze wijzigingen je meer controle geven over je privégegevens die in Google Zoeken worden weergegeven.We zijn ervan bewust dat het belangrijk is om controle te houden over je activiteiten online. Bovenstaande nieuwe tools en updates zijn voorbeelden van de vele manieren waarop Google de veiligste manier van zoeken probeert mogelijk te maken.

Een gemakkelijke manier om zoekresultaten over jezelf te vinden en te verwijderenVorig jaar hebben we de ‘Resultaten over jou'-functie gelanceerd. Hiermee kan je eenvoudig vanuit de Google-app, of via een andere manier hoe je Google Zoeken gebruikt, een verzoek indienen om zoekresultaten te verwijderen die je persoonlijke telefoonnummer, huisadres of e-mailadres bevatten. We hebben deze tool verbeterd zodat je jouw persoonlijke contactgegevens in Google Zoeken kunt tracken. Je kunt een waarschuwing krijgen wanneer deze wordt gevonden, zodat je deze kunt laten verwijderen.


In de komende dagen zullen we een nieuw dashboard uitrollen waarmee je op de hoogte kan worden gehouden of jouw contactgegevens worden gevonden in de webresultaten van Google Zoeken. Vervolgens kun je in de tool een verzoek indienen bij Google om deze resultaten te laten verwijderen. We laten het je ook weten wanneer er nieuwe webresultaten met uw contactgegevens worden weergegeven in Google Zoeken, zodat je je hierover geen zorgen hoeft te maken.


Je kan deze tool in de Google-app vinden door op de foto van je Google-account te klikken en "Resultaten over jou" te selecteren, of door naar goo.gle/resultsaboutyou te gaan. De tool is nu alleen beschikbaar in de VS, maar we werken eraan om het binnenkort naar andere talen en locaties te brengen.

Hoge resolutie beeldmateriaal vind je hier.


Bard vanaf nu ook in Nederland

Google’s behulpzame, generatieve AI-tool Bard is vanaf nu beschikbaar in Nederland en in het Nederlands. Bard helpt je ideeën - groot of klein - tot leven te brengen, geeft je productiviteit een boost en prikkelt je verbeelding. 

Zo kan de creatieve AI-tool, die zich in de experimentele fase bevindt, je helpen met het samenstellen van een vegetarische maaltijd, het uitwerken van een ondernemingsplan of het schrijven van een roman. Je hoeft het alleen maar te vragen. 

Bard maakt gebruik van Google’s ervaring met informatie van hoge kwaliteit. Ook schrijft Bard meerdere conceptreacties, zodat de reactie kunt selecteren die je het beste vindt. Met de knop 'Opzoeken op Google' doe je gauw gerelateerde zoekopdrachten in Google Zoeken, zodat je eenvoudig reacties kunt controleren.

Bard is vanaf vandaag beschikbaar in bijna zestig nieuwe gebieden, waaronder in Europa, en in meer dan veertig talen.

Nieuwe functies 

Behalve dat Bard vanaf nu beschikbaar is in meer landen en talen, hebben we meteen een reeks nieuwe functies toegevoegd: 

 • Bard spreekt: vanaf vandaag is het mogelijk om de reacties van Bard te beluisteren, ook in het Nederlands. Dat is vooral handig als je de juiste uitspraak van een woord wilt horen of als je naar een gedicht of script wilt luisteren. Voer gewoon een prompt in en selecteer het audiopictogram om de antwoorden van Bard te horen. 
 • Reacties van Bard aanpassen: je kunt de lengte en stijl van Bards reacties veranderen in vijf verschillende opties: eenvoudig, lang, kort, professioneel en informeel. Je kunt Bard bijvoorbeeld vragen om je te helpen bij het schrijven van een advertentie voor een vintage fauteuil en het antwoord laten inkorten. Deze functie is nu beschikbaar in het Engels en komt binnenkort ook uit voor andere talen. 
 • Chats pinnen en hernoemen: als je een chat met Bard start, zie je in de zijbalk opties om chats vast te zetten, een andere naam te geven en recente chats terug te vinden. Als je Bard bijvoorbeeld vraagt om je te helpen bij het vergelijken van buitensporten voor de zomer, kun je de tips later nog eens bekijken. 
 • Reacties van Bard delen: we hebben het ook makkelijker gemaakt om anderen een link te sturen naar je chatsessie met Bard. Zo kun je je ideeën en creaties eenvoudig delen met je netwerk.
 • Gebruik afbeeldingen in je prompts: afbeeldingen zijn een groot deel van hoe we onze verbeelding aan het werk zetten. Je kunt in Bard vanaf nu afbeeldingen met prompts uploaden, waarna Bard gebruikmaakt van Google Lens om de foto te analyseren. Deze functie is nu beschikbaar in het Engels en komt binnenkort ook uit voor andere talen.
 • Code exporteren naar meer plaatsen: we blijven interesse zien in het gebruik van Bard om te programmeren. Daarom voegen we vandaag een nieuwe functie toe waarmee je Python-code kunt exporteren naar Replit. Eerder kon dat al naar Google Colab.

Probeer het zelf

Ga naar bard.google.com en probeer Bard zelf uit in het Nederlands!


Moeite met een goede selfie? Met deze drie functies maakt iédereen een geweldige foto

Het maken van de perfecte selfie valt niet altijd mee: zelfontspanner gebruiken voor een groepsfoto, snel terug naar de groep rennen om nog maar net op de foto te staan. Of je lijkt er op de foto anders uit te zien dan in het echt. De Pixel-smartphones van Google schieten te hulp! Hieronder lees je drie unieke functies op Pixel 7 die het maken van selfies beter en makkelijker maakt:

#1 Realistische huidskleur met AI voor de perfecte selfie

Niks belangrijker dan een selfie maken waar je ook daadwerkelijk op lijkt. Mensen met een donkerdere huidskleur weten dat dat niet vanzelfsprekend is, omdat camera's zich historisch gezien altijd hebben gericht op lichte huidtinten. Google Pixel verandert dit met Real Tone, een systeem dat is getraind op professionele portretten van tienduizenden mensen met diverse huidtinten. Hoe je Real Tone gebruikt op je Google Pixel? Dat is heel simpel: gewoon een foto maken! Real Tone is ingebouwd in de camera en staat altijd aan.


#2 Gesproken aanwijzingen om goed in beeld te komen

In Nederland zijn ongeveer 300.000 personen blind of slechtziend. Voor hen is het maken van een selfie minder vanzelfsprekend. Maar hoe krijg je jezelf dan toch goed op beeld? Daar kan de functie Guided Frame bij helpen. Guided Frame is een door kunstmatige intelligentie aangedreven functie die blinden en slechtzienden kan begeleiden bij het maken van een selfie. Wanneer je een selfie wilt maken, zal de Pixel beginnen met het geven van duidelijke aanwijzingen zoals: ‘beweeg je telefoon naar rechts' of ‘beweeg je telefoon omhoog’. Zodra je goed in beeld bent, start het aftellen. Goed stil blijven staan en in een paar tellen heb jij de perfecte selfie. Dit verdient iedereen, toch?

#3 Groeps-selfies zonder chaos

Je bent met een groep vrienden en je wilt een keer op de foto met z’n allen. Niet een foto waar eentje er niet opstaat omdat die de foto maakt. Een constructie bouwen, zelfontspanner aanzetten, snel op het knopje drukken en terugrennen naar de groep om nog net op tijd op de foto te staan. Herkenbaar? Dit kan makkelijker met Palm Timer! Met een Pixel-telefoon hoef je alleen maar als groep bij elkaar te gaan staan en je handpalm in beeld brengen. Jij doet je hand naar beneden, Pixel telt af, en lachen maar!Google verstrekt content van nieuwsuitgevers volgens de EU Copyright Directive

Vandaag geven we je graag een update over onze ontwikkelingen in het overeenkomen van licenties met nieuwsdiensten volgens de Europese auteursrechtenrichtlijn. Terwijl de lidstaten doorgaan met het omzetten van de richtlijn in nationale wetgeving, richten onze teams zich op het bereiken van overeenkomsten met uitgevers, uitgeversverenigingen en auteursrechtenorganisaties.

Op dit moment hebben we overeenkomsten voor meer dan 1500 mediatitels in 15 landen. Eerder hebben we de Extended News Preview-overeenkomsten aangekondigd in deze blog. Via de tool krijgen uitgevers informatie over hoe zij zich kunnen aanmelden en feedback kunnen geven. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op consistente criteria en voldoen aan lokale wetgeving en bestaande copyright richtlijnen. De uitrol van deze overeenkomsten is onder andere uitgebreid naar België en Italië. Hierdoor kunnen we kleinere, regionale en lokale titels bereiken. Ook hebben we in Denemarken een nieuwe licentieovereenkomst gesloten voor de titels van de Danish Press Publisher's Collecting Society (DPCMO). 

Samenwerking Financial Times Strategies

​​We hebben de mogelijkheid gehad om nieuwsorganisaties persoonlijk te ontmoeten, een ervaring die tijdens de pandemie moeilijk te realiseren was. Op 16 maart van dit jaar hebben we samengewerkt met Financial Times Strategies om meer dan 270 uitgevers uit heel Europa bij elkaar te brengen op de Business of Journalism Summit in Londen. Hier hebben ze onder andere gepraat over diversificatie van lezerspubliek, lezersinkomsten en digitale vaardigheden.

We hebben ook journalisten ontmoet op het International Journalism Festival in Perugia, Italië. Hier heeft Google deelgenomen aan zes panels, variërend van verificatie en ‘new voices in news’ tot het gebruik van nieuwe technologie voor het schrijven van nieuwsberichten en gebruik van YouTube Shorts om een nieuw publiek te bereiken. Tijdens het festival kondigden we nieuwe samenwerkingen aan op het gebied van het bestrijden van online desinformatie, klimaatrapportage en het voortzetten van onze steun aan het Journalism AI-programma van de LSE. Lees meer in deze blog.


Het was een constructieve start van het jaar. We zullen meer delen als we van partners horen, nieuwe producten en functies voor uitgevers lanceren en ons EUCD-programma voortzetten. 


Bekijk Amsterdam in 3D via Immersive View van Google Maps
Vanaf vandaag komt Amsterdam tot leven via Immersive View op Google Maps. Met Immersive View is het voor gebruikers mogelijk om 360 graden rond te vliegen over verschillende grachten, parken en gebouwen in Amsterdam. Daarnaast is het door kunstmatige intelligentie ook mogelijk om op ieder willekeurig moment van de dag live te controleren hoe druk het is, waar de ingang van een gebouw zich bevindt en een indruk van het weer te krijgen. Deze nieuwe functie in Google Maps wordt vanaf nu uitgerold in Amsterdam, Venetië, Florence, Dublin en 500 andere bezienswaardigheden over de hele wereld zoals de Sydney Harbour Bridge en de Praagse burcht.

Met behulp van miljarden Street View-, luchtfoto’s en nieuwe AI-technieken worden diverse plekken van de huidige Google Maps kaart getransformeerd naar een nieuwe 3D-weergave. Met deze nieuwe weergave maakt Google informatie op een hele andere manier beschikbaar en behulpzaam.

Ontdek zowel nieuwe als toeristische plekken

Naast de bekende toeristische bezienswaardigheden in onze hoofdstad zoals het Koninklijk Paleis en de Jordaan kan je Immersive View ook gebruiken om de minder bekende locaties te ontdekken. Vlieg als een vogel over de stad en bekijk natuurpark Spoorzicht, de Oranjekerk, restaurant en speelhal TonTon Club of pop venue Q-Factory. Maar de nieuwe functie is ook perfect om te gebruiken in aanloop naar of tijdens je zomervakantie in het buitenland. Zo kan je de Ponte Vecchio in Florence of Saint Patrick's Cathedral in Dublin vanuit huis alvast bekijken om een indruk te krijgen van de plek en de omgeving eromheen. En zodra je op je bestemming aankomt kan je direct checken hoe druk het is of kijken naar de weersvoorspellingen op een specifiek tijdstip door te schuiven met de tijdlijn.
Met Immersive View kan je de weersvoorspelling op ieder tijdstip gemakkelijk bekijken. Klik hier voor hoge resolutie video's.

Meer nieuwe functies in Google Maps

Naast de uitrol van Immersive View komt Google Maps met nog twee nieuwe updates in Nederland. Vanaf deze maand is het mogelijk om routebeschrijvingen in Maps te volgen zonder dat je je toegangsscherm hoeft te ontgrendelen om naar de app te gaan. Ook zie je direct welke afslag je moet nemen en de geschatte aankomsttijd. Tot slot is het vanaf nu ook mogelijk om via het tabblad ‘recent’ in een oogopslag terug te vinden welke locaties je eerder hebt gezocht. Hierdoor wordt het nog gemakkelijker om meerdere reizen tegelijk te plannen en een route uit te stippelen naar alle bestemmingen in je reisschema. Deze functie wordt enkel actief op desktop.Impressie van een routebeschrijving met een vergrendeld scherm. Klik hier voor hoge resolutie video's.

Hoe Google naar duurzame oplossingen zoekt voor de koeling van haar datacenters

 
Inge van Ditshuizen is opgegroeid met de mogelijkheid om te schaatsen op de Nederlandse grachten. Dit is een fijne herinnering aan haar jeugd. Twee winters geleden ging Inge met haar achtjarige dochter buiten schaatsen. ‘Het was net dat ene weekend in het jaar dat we konden schaatsen’, vertelt Inge. ‘En mijn dochter zei: Mama, mama, dit is de eerste keer dat ik buiten kan schaatsen op ijs.’

Tegenwoordig zijn de grachten zelden dichtgevroren en voor Inge’s gezin is dit een schrijnende herinnering aan de klimaatverandering. Nederland heeft ambitieuze doelstellingen om de uitstoot die ten grondslag ligt aan de klimaatverandering te verminderen. Ons land streeft ernaar om met diverse maatregelen de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Daarbij is het doel om in 2050 100% CO2-vrije energie te gebruiken.
Duurzame oplossingenToen Google in 2016 het datacenter in de Eemshaven bouwde, kozen we - geheel in lijn met de Nederlandse klimaatdoelstellingen - voor het gebruik van water om het datacenter te koelen omdat dit energie-efficiënter is dan luchtkoeling. Minder energie gebruiken betekent minder uitstoot die klimaatverandering veroorzaakt en een efficiënter gebruik van duurzame energiebronnen.
Nederland werd lange tijd geassocieerd met een overvloed aan water maar heeft nu te kampen met droogte, een ander neveneffect van klimaatverandering. Volgens Inge, Operationeel Manager van Google’s datacenter in de Eemshaven, heeft deze droogte niet alleen gevolgen voor de landbouw en het vervoer van goederen over de kanalen, maar kan er ook een tekort aan drinkwater ontstaan. Met deze kennis in het achterhoofd werkte Google samen met lokale partijen om industriewater te gebruiken als koelwater zodat er drinkwater overbleef.Het watersysteem werd geïnstalleerd voordat Inge begon met werken in het datacenter. Inge is verantwoordelijk voor alle systemen die het gebouw draaiende houden, maar het is dit soort innovatieve en lokale investeringen waardoor ze voor Google wil werken. Dit was geen gemakkelijk project. Er moest een pijpleiding van 28 kilometer worden aangelegd en ingegraven van het Eemskanaal in Garmerwolde naar Eemshaven.Samenwerking


‘Het leuke is dat al die verschillende partijen samenwerkten', zegt Inge, waaronder Google, de overheid en North Water, die er samen voor zorgen dat het water uit het Eemskanaal wordt gezuiverd zodat het door de koeltorens kan lopen. Het kanaalwater recirculeert meerdere malen binnen het datacenter voordat het in de nabijgelegen Waddenzee wordt afgevoerd. Voordat het water wordt afgevoerd wordt de waterkwaliteit strikt gecontroleerd om zo de Waddenzee te beschermen. Google heeft toegezegd de waterkwaliteit en -veiligheid te verbeteren in de omgeving waar we actief zijn en 120% van het water dat we verbruiken in onze kantoren en datacenters terug te geven voor 2030.

Podcast 


In seizoen drie, aflevering 6 van ‘Where The Internet Lives’, onze podcastserie over datacenters, wordt Inge geïnterviewd. Een filmploeg heeft haar in Groningen ontmoet en de route die het water aflegt - van het Eemskanaal, naar de koeltorens van het datacenter en tot slot in zee - gevolgd. Luister de podcast via Where The Internet Lives.