Grote verbetering voor het Nederlands in Google Translate

Voor veel mensen is Google Translate onmisbaar geworden. Sterker nog: Translate helpt nu elke maand meer dan een miljard gebruikers chocola te maken van een vreemde taal.

De vertalingen van Google Translate zijn lang niet altijd perfect, maar vandaag zetten we in één klap een grote stap voorwaarts. We introduceren een sterk verbeterde versie van Google Translate, die vertalingen tussen Engels en Nederlands (in beide richtingen) vele malen begrijpelijker en beter maakt.

Hoeveel beter? Als demonstratie hebben we de Engelstalige blogpost over de verbetering vertaald met zowel de oude als de vernieuwde versie van Google Translate. Zie hieronder de drie teksten en vergelijk zelf.

Engels
The next time you use Google Translate, you might notice that the translation is more accurate and easier to understand. That’s because the words and sentences you translate between English and Dutch are now using our cutting-edge “neural translation” technology!

Neural translation is a lot better than our old phrase-based system, because we translate whole sentences at a time, instead of pieces of a sentence. (Of course there’s lots of cool machine learning that makes this all work, which we explain on our Research blog.) This makes for translations that are usually more accurate and sound closer to how people speak the language, especially when you translate a whole sentence. 

You’ll get these new translations automatically in most places where Google Translate is available, zoals in the iOS and Android apps, at translate.google.nl, and through Google Search. It will soon also be available for automatic page translations in Chrome. Dutch joins a number of other languages that have now been upgraded to neural translation.

Vertaling door de oude Google Translate 
De volgende keer dat u gebruik maken van Google Translate, merk je dat de vertaling is nauwkeuriger en gemakkelijker te begrijpen. Dat komt omdat de woorden en zinnen vertaalt u tussen Engels en Nederlands zijn nu met behulp van onze cutting-edge “neurale vertaling” technologie!

Neurale vertaling is een stuk beter dan onze oude-zin-gebaseerd systeem, omdat we vertalen hele zinnen in een tijd, in plaats van stukken van een zin. (Natuurlijk is er veel koele machine learning dat dit al het werk doet, die leggen we uit op onze Research blog.) Dit zorgt voor vertalingen die meestal nauwkeuriger en geluid dichter bij de manier waarop mensen spreken de taal, vooral wanneer je een hele zin te vertalen .

U zult deze nieuwe vertalingen automatisch in de meeste plaatsen waar Google Translate is beschikbaar, such as in de iOS en Android apps, op translate.google.nl, en via Google Search. Het zal binnenkort ook beschikbaar voor de automatische pagina vertalingen in Chrome. Nederlands voegt zich bij een aantal andere talen die nu zijn opgewaardeerd naar neurale vertaling. 

Vertaling door de nieuwe Google Translate
De volgende keer dat u Google Translate gebruikt, kunt u merken dat de vertaling nauwkeuriger en makkelijker is om te begrijpen. Dat komt omdat de woorden en zinnen die u vertaalt tussen Engels en Nederlands, nu gebruik maken van onze cutting edge 'neurale vertaling' technologie!

Neurale vertaling is veel beter dan ons oude frase-gebaseerde systeem, omdat we hele zinnen tegelijk vertalen, in plaats van stukken van een zin. (Natuurlijk is er veel cool machine learning dat dit alles doet, dat we uitleggen op onze Research blog.) Dit zorgt voor vertalingen die meestal nauwkeuriger zijn en dichter bij hoe mensen de taal spreken, vooral als je een hele zin vertaalt .

U krijgt deze nieuwe vertalingen automatisch op de meeste plaatsen waar Google Translate beschikbaar is, zoals in de iOS- en Android-apps, op translate.google.nl en via Google Search. Het zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor automatische pagina vertalingen in Chrome. Nederlands sluit zich aan bij een aantal andere talen die nu zijn opgewaardeerd naar neurale vertaling.

Machine Learning
De grote stap voorwaarts wordt mogelijk gemaakt door Machine Learning, wat ervoor zorgt dat onze computers leren vertalen door simpelweg heel veel menselijke vertalingen te bestuderen en daar vervolgens zelfstandig van te leren. Dat betekent ook dat vertalingen in Google Translate in de loop der tijd steeds beter zullen worden.

De update van Google Translate komt in de loop van vandaag voor iedereen beschikbaar en werkt dus tussen Nederlands en Engels en andersom. Dat geldt trouwens ook voor een flink aantal andere (Europese) talen met Engels als bron- of doeltaal.

Gepost door Rachid Finge, Google Nederland