Betaalde links: Googles standpunt

Een veelbesproken onderwerp op het Webmaster Helpforum is het verkrijgen van backlinks en de invloed van deze links op de positionering van een site. Naast de aandacht hiervoor op ons forum zijn recentelijk ook op verschillende blogs artikelen verschenen met links als onderwerp. Om precies te zijn, blogposts over betaalde links die PageRank doorgeven. Ons standpunt over betaalde links is duidelijk. In deze blogpost willen we dat standpunt nogmaals te onderstrepen: koop of verkoop geen links om PageRank door te geven.

Hoe Google omgaat met betaalde links
Ons doel bij Google is om gebruikers van onze zoekmachine de best mogelijke zoekervaring te bieden door ze de meest relevante en accurate zoekresultaten te geven. Al sinds februari 2003 raden wij het in de Google richtlijnen voor webmasters af om deel te nemen aan uitwisselprogramma’s voor links die als doel hebben om de positionering van een site te verbeteren of om PageRank door te geven. Hoewel webmasters natuurlijk vrij zijn hun site zo te maken als zij zelf willen, behoudt Google zich ook het recht voor om de integriteit en relevantie van onze index te beschermen.

De reden dat wij het kopen en verkopen van links ontmoedigen, is dat dit de relevantie van jouw zoekresultaten kan beïnvloeden. Er kunnen onnauwkeurigheden ontstaan door schijnpopulariteit en links die niet in de eerste plaats gebaseerd zijn op verdienste, relevantie of autoriteit. Of ongelijkheden kunnen zich voordoen door mogelijke voordelen in de organische zoekresultaten voor websites met significante budgetten.

Het is echter belangrijk om te weten dat niet alle betaalde links ingaan tegen de Google richtlijnen voor webmasters. Zo zijn links die duidelijk zijn aangegeven als gesponsorde links en die geen PageRank doorgeven, prima in orde. Er zijn verschillende methoden om te voorkomen dat betaalde links PageRank doorgeven conform de richtlijnen van Google. Één hiervan is het gebruik van het rel=”nofollow” link-attribuut om betaalde links aan te merken voor Google. Een andere methode is om betaalde links om te leiden (door middel van een 302-doorverwijzing) via een pagina die geblokkeerd is in een robots.txt bestand.

Google is steeds beter geworden in het opsporen van betaalde links op een site. Wanneer we vaststellen dat een site betaalde links gebruikt om zijn positie in de zoekresultaten van Google te manipuleren, dan kan dat ertoe leiden dat Google het vertrouwen in deze site verliest. In zo’n geval kan Google direct maatregelen nemen en de bestaande algoritmische detectiemethoden verbeteren om soortgelijke manipulatie tegen te gaan.

Het managen van links
Het verbeteren van de prestaties van een site in de zoekresultaten van Google moet gezien worden als een langetermijnproject. In het licht hiervan en van het bovenstaande is het belangrijk om te voldoen aan de richtlijnen voor webmasters. Wanneer je er voor kiest om met een SEO (Search Engine Optimiser) te werken, is het dan ook verstandig om na te gaan of ook zij de richtlijnen in acht nemen.

Als jij (of iemand anders) in het verleden links hebt gekocht of verkocht voor een site, dan is het belangrijk om dit recht te zetten. Wanneer de links in kwestie op een adequate manier zijn aangepakt, bijvoorbeeld door het nofollow attribuut toe te voegen aan de betaalde links, kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend voor de site.

Daarnaast raadt Google een aantal technieken aan om op duurzame manier backlinks voor een site te verzamelen. In eerste instantie is het vanzelfsprekend belangrijk te concentreren op aantrekkelijke inhoud van hoge kwaliteit, waar je doelgroep graag naar wil linken. Voor een nieuwere site kan het helpen om actief te worden op fora en discussiegroepen gerelateerd aan de doelgroep en het onderwerp van de site. Denk er echter aan dat het verkrijgen van links een langetermijninvestering is. In een blogpost op het Engelstalige blog wordt dieper ingegaan op verschillende manieren om organische links te verkrijgen.

Samenvattend, als een webmaster ervoor kiest om links te kopen of verkopen, behoudt Google zich het recht voor de kwaliteit van de index te beschermen. Er zijn echter manieren om aan zoekmachines aan te geven dat links niet in ogenschouw genomen moeten worden.

Ten slotte kun je betaalde links melden, mocht je sites vinden die de richtlijnen voor webmasters (omtrent links) schenden. Meer informatie kan je vinden in dit Helpartikel over betaalde links, of bezoek het Webmaster helpforum.


Gepost door en Allard, het Google Team