Algoritme voor kwaliteitswebsites van start in meerdere talen

De laatste maanden hebben wij ons gefocust op zoekresultaten met websites van hoge kwaliteit. We hebben hiervoor eerder dit jaar de “Panda” aanpassingen doorgevoerd voor Engelstalige zoekopdrachten. Vandaag gaan wij hiermee verder door onze aanpassingen aan het algoritme ook in andere talen te gaan gebruiken. Onze onderzoeksdata wijst uit dat deze veranderingen de kwaliteit van de zoekresultaten over de gehele breedte verbeteren, en dat de reactie van onze gebruikers ten opzichte van de aanpassingen erg positief is.

Voor de meeste talen zal deze verandering tussen de 6 en 9% van de zoekopdrachten beinvloeden op een manier die voor een gebruiker waarneembaar is. Dit is duidelijk lager dan de oorspronkelijke Panda update voor Engelstalige zoekopdrachten. Hier gaf de update waarneembare verschillen in 12% van de gevallen. We voeren deze veranderingen door in alle talen, behalve Chinees, Japans en Koreaans waar wij doorgaan met het testen van de verbeteringen.

Voor de sites die worden geraakt door deze algoritmische wijzigingen geven we in de volgende post tips over het maken van kwaliteitswebsites. Ook zijn er in veel talen webmaster forums beschikbaar, waar site eigenaren en webmasters hun feedback kunnen geven en advies kunnen vragen. We zullen ons blijven focussen op onze gebruikers om hen te voorzien van de best mogelijke antwoorden.


Originele post door Amit Singhal, Google Fellow
Gepost door Christoffel en Allard, het Google Team