Meer keuze voor eigenaren van draadloze wifi-routers

Op een sociaal netwerk laten zien waar je zit, een restaurant zoeken, of gewoon uitvinden waar je op dat moment bent: internetdiensten die gebruikmaken van je locatie zijn ontzettend populair. Eén van de belangrijkste manieren waarop technologie bedrijven locaties kunnen bepalen voor deze diensten, is middels een locatie-database. Deze database koppelt openbaar verzonden informatie van plaatselijke draadloze routers aan een benadering van hun geografische locatie. Door te zoeken naar draadloze routers die in de buurt zijn van je mobiele telefoon, kunnen locatiediensten een benadering geven van de locatie die je op dat moment nodig hebt. Daarbij komt dat deze methode een goed alternatief is voor andere methoden, zoals GPS - het is sneller, werkt ook binnenshuis en het verbruikt minder batterij.

Met de signalen van de draadloze routers die we in de Google Locatie-server gebruiken, worden geen mensen geïdentificeerd. Maar zoals we al eerder aangaven, kunnen we meer doen om mogelijke zorgen over privacy weg te nemen.

We introduceren een opt-out methode waarmee je kunt aangeven dat je niet wilt dat je draadloze router wordt opgenomen in de Google Locatie-server. Dat kun je doen door naar de instellingen van je router te gaan en de draadloze netwerknaam (of SSID) zo aan te passen dat deze eindigt op ‘_nomap’. Dus als je SSID bijvoorbeeld ‘Netwerk’ is, moet je het veranderen in ‘Netwerk_nomap’.

In dit Help-artikel staat meer informatie over het proces. Ook vind je daar links met meer gedetailleerde instructies hoe je de SSID kunt veranderen voor routers van verschillende merken.

We hebben verschillende methodes onderzocht om routers geen onderdeel meer te laten zijn van de Google Locatie-server. De aanpak die uitgaat van netwerknamen, treft de juiste balans tussen eenvoud en bescherming tegen misbruik. In het bijzonder beschermt deze methode je ertegen dat anderen, zonder jouw toestemming, je router afmelden.

Tot slot: andere locatiediensten zullen ook in staat zijn om de opt-outs te zien. We hopen dan ook dat de ‘_nomap’-toevoeging op den duur door andere aanbieders van locatiediensten wordt overgenomen. Een eenduidige methode om ervoor te kiezen dat een router niet in een locatiedatabase wordt opgenomen, is uiteindelijk in het voordeel van alle gebruikers.