Meertalige en Multiregionale websites: Geotargeting

Veel bedrijven bieden hun diensten internationaal aan of zijn actief in landen waar meerdere talen worden gesproken. In dat geval is het van belang om de strategie van de website aan te passen op de regio en taal van de doelgroep. Na de eerste post in deze serie over het gebruik van meerdere talen binnen een site, gaan we hier verder in op het onderwerp van meertalige en multiregionale websites. In dit artikel gaan we verder in op de mogelijkheden om een site op een specifieke regio te richten (geotargeting).

Een andere regio betekent niet altijd een andere taal, denk aan Nederland en België: in (delen van) beide regio’s wordt Nederlands gesproken. Maar in veel gevallen geven gebruikers de voorkeur aan gelokaliseerde inhoud, met lokale voorbeelden, contactgegevens en valuta. Daarom kan het goed zijn om de inhoud van een site te richten op één specifieke regio. Voor webmasters zijn er verschillende mogelijkheden om een site toe te spitsen op een regio. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de volgende geotargetting-elementen: topleveldomein, serverlocatie, gelokaliseerde inhoud en taal- en regio-markup.

Topleveldomein
Een topleveldomein is het laatste gedeelte in een domeinnaam bijvoorbeeld, .nl en .com. Als het op domeinnamen aankomt, maakt Google verschil tussen twee soorten domeinnamen:
  • Topleveldomeinen met landcodes
    Deze zijn gekoppeld aan een specifiek land (bijvoorbeeld .nl voor Nederland en .be voor België). Voor gebruikers en zoekmachines is dit een sterk signaal dat een website expliciet is bedoeld voor een bepaald land.
  • Generieke topleveldomeinen
    Deze zijn niet gekoppeld aan een specifiek land. Voorbeelden zijn .com, .net, .org, .museum. Google beschouwt topleveldomeinnamen die geen landcode zijn, maar die wel een regio aanduiden, bijvoorbeeld .eu en .asia als generieke topleveldomeinen omdat deze niet kunnen worden gebruikt voor een specifiek land. 
In sommige gevallen gebruiken we topleveldomeinen met landcodes als .tv, .me, als generieke topleveldomeinen, omdat gebruikers en webmasters deze als meer algemeen dan landspecifiek beschouwen.
Het is mogelijk om geotargeting in te stellen voor websites met generieke topleveldomeinen met de instelling 'Geografisch target' in Google Webmaster Tools. Omdat regiotags van geotargeting in zoekresultaten worden weergegeven, is handmatige geotargeting ook duidelijk voor gebruikers. Houd er rekening mee dat het meestal niet logisch is een geografisch target in te stellen wanneer de pagina's op een site meer dan één land targeten (bijvoorbeeld alle Nederlandstalige landen). In dat geval is het aan te raden om inhoud te schrijven in de desbetreffende taal en geen gebruik te maken voor de instelling voor geotargeting in Webmaster Tools.

Geotargeting-elementen
Naast de keuze voor het topleveldomein spelen er ook andere factoren een rol bij het toespitsen van een site op een bepaalde regio. Google gebruikt over het algemeen de volgende elementen om de geotargeting van een website te bepalen:
  • Het gebruik van een topleveldomein met landcodes of geotargeting die handmatig is aangepast via de Webmaster Tools instellingen voor generieke topleveldomeinen (dit kan op domein- subdomein- of submapniveau zijn). 
  • De serverlocatie (via het IP-adres van de server) is vaak in de buurt van de gebruikers en wordt als zodanig als signaal gebruikt. Google kan echter niet alleen op serverlocatie vertrouwen omdat sommige websites gedistribueerde netwerken voor inhoudsweergave (CDN's) gebruiken of worden gehost in een land met een betere webserverinfrastructuur dan in het target-land.
  • Door het toepassen van de rel=”alternate” hreflang link-annotatie kun je aan Google aangeven waar de inhoud voor verschillende talen zich bevindt en voor welke geografische doelgroep deze is bedoeld. 
  • Ten slotte zijn er andere signalen die Google kunnen helpen bij het bepalen van de juiste geografische targeting van een site. Dit kunnen lokale adressen en telefoonnummers op de pagina's zijn, het gebruik van lokale taal en valuta, links van andere lokale sites en/of het gebruik van Google Places (indien beschikbaar).
De volgende stap is opzetten van een duidelijke URL-structuur voor gebruikers en zoekmachines. Hier gaan we verder op in in onze volgende blogpost. Heb je vragen over het opzetten van een meertalige en multiregionale website, dan ben je van harte welkom op het webmaster forum.