Meertalige en Multiregionale websites: URL-structuur

Veel bedrijven bieden hun diensten internationaal aan of zijn actief in landen waar meerdere talen worden gesproken. In dat geval is het van belang om de strategie van de website aan te passen op de regio en taal van de doelgroep. Een belangrijke aspect hiervan is de structuur van de website. In deze derde en laatste post in de serie over meertalige en multiregionale websites gaan we verder in op de voor- en nadelen van de verschillende structuren. De keuze voor een bepaalde site-structuur hangt uiteindelijk nauw samen met andere aspecten van de multiregionale strategie, zoals de geografische doelregio. Het is dus belangrijk om bij het bepalen van de ideale site-structuur alle relevante aspecten mee te laten wegen in de beslissing.

URL-structuur
De keuzes die worden gemaakt met betrekking tot het topleveldomein, het gebruik van meerdere talen binnen een site en de serverlocatie zijn nauw verbonden met de uiteindelijke mogelijkheden voor de structuur van de website. Denk bij het plannen ook aan de wettelijke en administratieve eisen in verschillende landen. Deze kunnen namelijk bepalen of je in aanmerking komt voor een land-specifieke domeinnaam. Hier volgen enkele URL-structuren met de bijbehorende voor- en nadelen:

Topleveldomeinen met landcodes (e.g: example.nl, example.be)
Voordelen (+)
+ Duidelijke geografische targeting
+ Serverlocatie is niet relevant
+ Sites gemakkelijk te scheiden
+ Juridische vereisten (soms)
Nadelen (-)
- Hoge kosten
- Meer infrastructuur
- Vereisten m.b.t. topleveldomein met landcode (soms)

Subdomeinen met generieke topleveldomeinen (e.g: nl.example.com, fr.example.com)
Voordelen (+)
+ Makkelijk in te stellen
+ Mogelijkheid tot geografische targeting in Google Webmasterhulpprogramma's
+ Verschillende serverlocaties mogelijk
+ Sites makkelijk gescheiden te houden
Nadelen (-)
- Gebruikers herkennen de geografische targeting mogelijk niet alleen op basis van de URL (is 'nl' de taal of het land?)

Submappen met generieke topleveldomeinen (e,g: example.com/nl/, example.com/fr/)
Voordelen (+)
+ Makkelijk in te stellen
+ Mogelijkheid tot geografische targeting in Google Webmasterhulpprogramma's
+ Weinig onderhoud (dezelfde hosting)
Nadelen (-)
- Gebruikers herkennen de geografische targeting mogelijk niet alleen op basis van de URL (is 'nl' de taal of het land?)
- Slechts één serverlocatie
- Moeilijker om sites gescheiden te houden

URL-parameters (e.g: example.com?loc=nl, ?loc=be)
Voordelen (+)
(niet aanbevolen)
Nadelen (-)
- Segmentatie op basis van de URL is moeilijk
- Gebruikers herkennen de geografische targeting mogelijk niet alleen op basis van de URL
- Geen mogelijkheid voor geografische targeting in Google Webmasterhulpprogramma's

De keuze voor een URL-structuur is geen exacte wetenschap. Het is belangrijk om bij het bepalen van een strategie te kijken naar de specifieke technische en financiële mogelijkheden en de locale juridische vereisten. Aan de hand daarvan is het mogelijk de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Omgaan met dubbele inhoud
Op websites met inhoud voor verschillende regio's en in verschillende talen staat soms inhoud die (bijna) hetzelfde is maar beschikbaar is op verschillende delen of pagina’s van de site. Dit is over het algemeen geen probleem zolang de inhoud is bedoeld voor verschillende gebruikers in verschillende landen.

Idealiter wordt aan iedere groep gebruikers unieke inhoud aangeboden. We begrijpen echter dat dit niet altijd mogelijk is voor alle pagina's op je site. Het is in veel gevallen dan ook niet noodzakelijk deze dubbele inhoud te blokkeren voor Google. In het geval dat identieke inhoud aan gebruikers wordt geleverd op verschillende pagina’s (bijvoorbeeld "example.nl/" en "example.com/nl/"), kan een voorkeurs URL wordt aangegeven door middel van een 301 doorverwijzing of door het gebruik van de rel=”canonical” tag. Hiermee geef je aan Google aan welke pagina je bij voorkeur wilt weergeven in de zoekresultaten.

Dan is het nu tijd om de opgedane kennis in praktijk te brengen! Heb je vragen over het opzetten van een meertalige en multiregionale website, dan ben je van harte welkom op het webmaster forum.

Gepost door Christoffel, het Google team