Global Impact Awards 2012

Technologie heeft ons leven drastisch veranderd en verbeterd, van de snelheid waarmee we dingen kunnen doen tot de manier waarop we contact hebben met anderen. Innovaties op het gebied van gezondheidszorg, economie en communicatie zich echter veel sneller ontwikkeld dan die in de non-profit sector.

Vandaag presenteren we de Global Impact Awards om organisaties te ondersteunen die technologie en een innovatieve aanpak gebruiken om enkele van de belangrijkste problemen aan te pakken waarmee de mensheid te maken heeft. Van realtime sensoren die de waterkwaliteit controleren tot DNA-barcodes die de handel in wilde dieren tegengaan: met onze eerste ronde prijzen doneren we 23 miljoen dollar aan zeven organisaties die de wereld veranderen.'charity: water': realtime technologie om waterkwaliteit te controleren en te zorgen dat meer mensen water krijgen
Wereldwijd heeft één op de negen mensen onvoldoende toegang tot schoon water. Gemiddeld functioneert een derde van de waterpompen die zijn gebouwd door NGO's en overheden in afgelegen gebieden niet. 'charity: water' gebruikt de 5 miljoen dollar van hun Global Impact Award om tussen nu en 2015 externe sensoren te installeren op 4000 waterpunten door heel Afrika. Deze sensoren controleren en registreren de waterdoorstroming om ervoor te zorgen dat het onderhoud van en de toegang tot watersystemen verbetert voor meer dan één miljoen mensen.

Consortium for the Barcode of Life: DNA-barcoding om bedreigde soorten te identificeren en te beschermen
Er zijn meer dan 2000 bedreigde planten- en diersoorten die door VN-maatregelen worden beschermd tegen illegale handel. Het onderscheppen van wilde soorten die over de grens worden gesmokkeld is essentieel voor het afremmen van de illegale handel, maar opsporingsmiddelen zijn duur en zelden beschikbaar. Het Consortium for the Barcode of Life van het Smithsonian Instituut gebruikt de 3 miljoen dollar van hun Global Impact Award om samen te werken met onderzoekers in zes ontwikkelingslanden. Hier ontwikkelen en implementeren ze 'DNA-barcoding': een openbare bibliotheek van DNA-barcodetests die beleidsmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken.

GiveDirectly: mobiele technologie om geld rechtstreeks te geven aan mensen die onder de armoedegrens leven
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het rechtstreeks overhandigen van geld een bewezen aanpak om mensen uit de armoede te halen. Uit onderzoek blijkt dat dit een substantieel positief effect heeft op allerlei ontwikkelingsaspecten, van de winstgevendheid van boerderijen tot het geboortegewicht van baby's. GiveDirectly gebruikt de 2,4 miljoen dollar van hun Global Impact Award om hun model van rechtstreekse geldoverdracht beter te schalen.

Wereld Natuur Fonds: nieuwe technologieën om maatregelen tegen stropen te bevorderen
De illegale handel in wilde diersoorten, waar naar schatting jaarlijks 7 tot 10 miljard dollar in omgaat, is vernietigend voor bedreigde soorten, beschadigt ecosystemen en vormt een bedreiging voor het inkomen van lokale gemeenschappen en de veiligheid in de regio. Het Wereld Natuur Fonds gebruikt de 5 miljoen dollar van hun Global Impact Award om speciale sensoren en zendertechnologie voor wilde dieren aan te passen en te verspreiden.

DonorsChoose.org: nieuw programma om meer ondervertegenwoordigde leerlingen te laten deelnemen aan geavanceerde klassen
In de VS studeren meisjes en studenten uit minderheidsgroepen minder vaak wiskunde en bètawetenschappen aan de universiteit of maken ze daarin carrière, deels omdat ze op school niet meedoen aan speciale geavanceerde klassen. DonorsChoose.org gebruikt de 5 miljoen dollar van hun Global Impact Award om samen te werken met de Amerikaanse College Board en om openbare scholen in de VS de basismaterialen te bieden die nodig zijn om 500 nieuwe gevorderde bèta- en wiskundecolleges te ontwikkelen. DonorsChoose.org helpt succesvolle docenten ook verder te investeren in hun klaslokalen en leerlingen.

Equal Opportunity Schools: gegevens om goed presterende maar ondervertegenwoordigde leerlingen te vinden
Elk jaar lopen meer dan 600.000 leerlingen uit arme gezinnen in de VS speciale geavanceerde klassen mis die hen zouden kunnen voorbereiden op de universiteit. Equal Opportunity Schools gebruikt de 1,8 miljoen dollar van hun Global Impact Award om met behulp van gegevensanalyse 6000 goed presterende maar ondervertegenwoordigde leerlingen te vinden en hen te laten deelnemen aan speciale geavanceerde klassen.

Geena Davis Institute on Gender in Media: instrumenten om gelijkheid van mannen en vrouwen in de media te analyseren en te promoten
Wat kinderen op televisie zien, heeft een groot effect op hoe ze de wereld zien, van hun zelfbeeld over hun lichaam tot academische prestaties. Het Geena Davis Institute on Gender in Media gebruikt de 1,2 miljoen dollar van hun Global Impact Award om de ontwikkeling te ondersteunen van geautomatiseerde technologie die het portretteren van vrouwen in media voor kinderen analyseert.

We nodigen je uit meer te lezen over de nieuwe Global Impact Awards van Google en de andere manieren waarop we goede doelen steunen. Terugkijkend op dit jaar kan ik met trots melden dat we organisaties hebben kunnen ondersteunen die de wereld veranderen, met meer dan 100 miljoen dollar aan beurzen en gratis licenties, 1 miljard dollar aan technologie en 50.000 manuren van Google-vrijwilligers.