De Toekomst Prijs: volop journalistieke vernieuwing


De Toekomst Prijs: volop journalistieke vernieuwing

Drie jaar geleden is Google begonnen met de ondersteuning van de Toekomst Prijs. Deze wedstrijd is onderdeel van De Tegel, de jaarprijzen voor de beste journalistieke producties. Vorige week donderdag vond niet alleen de Tegeluitreiking plaats, maar ook de finale van de Toekomst Prijs. Tijdens de presentaties van de drie finalisten werd duidelijk dat online innovatie hoog op de agenda staat van jonge Nederlandse journalisten.

De Toekomst Prijs beoogt vernieuwing in de journalistiek aan te jagen door middel van een wedstrijd. Het Stimuleringsfonds voor de Pers en De Tegel hadden in dit kader de handen ineengeslagen en The Challenge opgezet. Dit is een teamwedstrijd voor studenten en jong afgestudeerden met vernieuwende ideeën over journalistiek.

Van de acht finalisten mochten er drie hun voorstel presenteren voor een vakkundige jury. Dit waren Newpaper, LocalFocus en JOB. Anne van Oudheusden en Yvonne Roerdink wonnen deze prijs. Hun project richt zich op maatschappelijke verhalen en zoekt organisaties die over een bepaald onderwerp data kunnen leveren én die geld over hebben voor het onderzoeken van deze data. Hun idee wordt kort samengevat in deze video. Anne en Yvonne hebben een mediareis naar Berlijn gewonnen, waar zij ook het kantoor van Google zullen bezoeken om daar te spreken over online journalistiek.
De komst van het internet heeft veel impact op hoe mensen informatie tot zich nemen- en gevolgen voor hoe organisaties het beste nieuws kunnen brengen. Ook een initiatief als dat van de andere finalist LocalFocus liet zien dat het internet volop kansen biedt voor nieuwsbrengers die goed gebruik maken van de kansen van deze digitalisering. De oprichters Yordi Dam en Jelle Kamsma bieden hierbij hun expertise als datajournalist aan om andere publicaties te helpen aan analyse en visualisatie van datasets. Waardoor je bijvoorbeeld inzichtelijk kunt maken wat de kwaliteit is van zwemwater - en als regionale publicatie hierover een artikel kunt schrijven.

Dit concept sluit goed aan bij eerdere initiatieven van Google om journalistiek te helpen bij het benutten van kansen online. Zo kondigde Google eerder een samenwerking met Villamedia aan die erop gericht is journalisten beter te trainen op het vlak van datajournalistiek. Eerder gaven wij zelf ook meerdere workshops over dit thema. Ook steunt Google initiatieven als de Nacht van de Journalistiek en het Grote Interviewgala, waar een plek is voor discussie over de journalistiek van de toekomst.

Mark Jansen, hoofd communicatie Google Benelux