Vechten tegen mensenhandel


Mensenhandel, drugshandel en wapenhandel hebben één ding met elkaar in gemeen: deze illegale activiteiten zorgen overal ter wereld voor conflicten, instabiliteit en onderdrukking. Hiervan heeft mensenhandel misschien nog wel de meest schadelijke impact. Jaarlijks jagen criminele netwerken bijna 21 miljoen mensen de slavernij in. Met deze handel gaat een omzet van minimaal 32 miljard euro gemoeid. De laatste Google Ideas-top in de zomer van 2012 stond in het teken van het in kaart brengen en ontmantelen van illegale netwerken. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het verbinden van hulporganisaties via een wereldwijd netwerk voor informatie-uitwisseling hen zou kunnen helpen om patronen in illegale activiteiten te ontwaren en slachtoffers van mensenhandel effectiever te ondersteunen. Vandaag ontvingen het Polaris Project, Liberty Asia en het in Amsterdam gevestigde La Strada International de Global Impact Award van Google. Deze prijs gaat gepaard met een gift van 3 miljoen dollar om dit idee in de praktijk te brengen. Samen met onze giften uit 2011, komen onze bijdragen aan initiatieven in de strijd tegen mensenhandel inmiddels uit op 14,5 miljoen dollar.

Met de Global Impact Awards wil Google ondersteuning bieden voor non-profitorganisaties die innovatieve oplossingen in hun werkgebied introduceren. In december 2012 introduceerden we het Global Impact Awards-programma om nieuwe ideeën te financieren die op grote schaal kunnen worden toegepast. Tijdens de Google Ideas INFO-top kwamen technologen, managers en mensen met unieke persoonlijke ervaringen — waaronder voormalige wapenhandelaars en slachtoffers van mensenhandel — bijeen om criminele netwerken te bestuderen en manieren te vinden om ze een halt toe te roepen. De fundamentele vraag tijdens deze discussie was of het mogelijk zou zijn om lokale en nationale hulpdiensten in alle delen van de wereld met elkaar te verbinden via een datagestuurd netwerk in een gezamenlijke poging om het web van mensenhandel te onttakelen.
Sindsdien hebben we met het Polaris Project, Liberty Asia en La Strada International samengewerkt om dit idee in de praktijk te brengen. Deze organisaties bieden hulpverlening aan slachtoffers in nood in de Verenigde Staten, de Mekong Delta-regio in Vietnam en in Europa. Het nieuwe Global Human Trafficking Hotline Network stelt hen in staat om over de grenzen heen te opereren voor het verzamelen van gegevens van lokale hotlines, het uitwisselen van best practices en het formuleren van strategieën voor het bevechten van mensenhandel. Via dit netwerk analyseren de organisaties veel voorkomende patronen om manieren te vinden om deze illegale handel uit te bannen en slachtoffers te beschermen. Om hen te helpen om deze data effectiever te delen en analyseren en daar in real time op te reageren, haalde Palantir Technologies de banden met het Polaris Project aan door zijn platform voor data-integratie en gegevensanalyse gratis beschikbaar te stellen. Daarnaast biedt Salesforce.com ondersteuning voor de centrale hotline van het Polaris Project en de internationale uitbreiding van zijn opsporingsinfrastructuur.

Door de krachten te bundelen, kunnen deze organisaties meer slachtoffers van mensenhandel helpen en de wereldwijde discussie rond dit vraagstuk aanzwengelen door een schat aan bruikbare informatie uit te wisselen. Op deze manier kan het netwerk precies nagaan welke campagnes het effectiefst zijn, in welke sectoren er wereldwijd sprake is van een opleving in slavernij en of het terugdringen van moderne slavernij in een bepaald land resulteert in een opleving daarvan in de naburige landen.


In de Verenigde Staten heeft het Polaris Project gegevens verzameld op basis van meer dan 72.000 gesprekken met hotlines. Dit biedt lokale en nationale organisaties die tegen mensenhandel vechten beter inzicht in de dynamiek van deze vorm van criminaliteit. Momenteel is er nog geen database met gegevens van wereldwijde hulpdiensten beschikbaar, maar dat hoeft niet zo te blijven. Duidelijke internationale strategieën, verbeterde samenwerking en een adequate uitwisseling van informatie zullen het mogelijk maken om slachtoffers effectiever te ondersteunen, gerichter tegen mensenhandel op te treden en een gefundeerde beleidsvorming mogelijk maken. We kunnen een einde maken aan deze moderne slavernij. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken!


Gepost door Jared Cohen, directeur van Google Ideas en Jacquelline Fuller, directeur van Google Giving