Google, TNO en Amsterdam werken aan slimmer verkeersmanagement


Verkeersstatistieken kunnen een flinke bijdrage leveren aan betere en efficiëntere doorstroming van het verkeer in de stad. Door gebruik te maken van deze informatie kan bovendien fors bespaard worden op het traditionele gebruik van sensoren in de weg. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat verkeersstatistieken van Google een betrouwbare en kostenbesparende aanvulling zijn. De gemeente Amsterdam, Google en TNO werken daarom met elkaar samen om de gegevens in de praktijk toe te passen.
Wegen worden steeds drukker met meer en langere files. Deze ontwikkeling treft alle metropolen in de wereld met aanzienlijke impact op het milieu door de verkeersemissies, de veiligheid en de economie. Het effectief inzetten van verkeersmanagement wordt daarom steeds relevanter. Steeds meer informatie is beschikbaar waardoor de toepassing van verkeersmanagement verbeterd kan worden. Samen met TNO en de gemeente Amsterdam zoekt Google naar de juiste toepassing van de informatie. Uit een recent afgerond onderzoek kwam naar voren dat deze data een betrouwbare en kostenbesparende aanvulling zijn op de real-time metingen van verkeerslussen.


Inzet verkeersstatistieken kan mobiliteit flink verbeteren
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en stedelijke gebieden en dat aantal groeit nog steeds. Deze snelle groei brengt vele veel uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van verkeer en mobiliteit, zoals het voorkomen van overbelasting van het openbaar vervoer en files op de weg.
Het is Google’s missie om informatie wereldwijd te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. Zo kunnen mensen al jaren navigeren in stedelijke gebieden met bijvoorbeeld Google Maps. Gebruikers kennen de verkeersstatistieken binnen Maps en die gegevens maken we nu ook beschikbaar voor steden. We werken samen met de gemeente en TNO in de hoop zo te kunnen helpen bij het aanpakken van mobiliteitsproblemen en zijn blij dat het onderzoek onderschrijft dat met inzet van verkeersstatistieken de mobiliteit in steden flink kan worden verbeterd. Pieter Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam: “Onze stad is populair, bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Dat zorgt er ook voor dat we anders naar bereikbaarheid en mobiliteit moeten kijken. Combineer dat met het feit dat technologische ontwikkelingen allerlei nieuwe mogelijkheden bieden, en het is duidelijk dat we op een keerpunt staan. Google, TNO en Amsterdam bezitten samen de kennis en kunde om de bereikbaarheid van de toekomst vorm te geven.”
Forse besparing bij inzet verkeersstatistieken
TNO onderzocht zowel de haalbaarheid als de meerwaarde van de inzet van Google verkeersstatistieken voor verkeersmanagementtoepassingen. Deze verkeersstatistieken vergeleek TNO met de metingen van het uitgebreide netwerk aan verkeerssensoren in het wegennet in Nederland zoals bij de ring A10 bij Amsterdam.
TNO berekende de besparing bij gedeeltelijke vervanging van de data uit sensoren op het hoofdwegennet (weglussen) in Nederland voor verkeersstatistieken van Google. Als 20% van de sensoren wordt vervangen door Google statistieken is het nog steeds een kwalitatief goede en dekkende informatievoorziening. Deze vervanging brengt een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee. Voor bijvoorbeeld 30 km op de A12 met drie banen in beide richtingen is, met 20% minder wegsensoren, ruim 40 duizend euro per jaar te besparen. De totale besparing, bij vervanging van het gehele Nederlandse hoofdwegennet – 6.500 km auto(snel-)weg, met een levensduur van gemiddeld 12 jaar - zou potentieel 161 miljoen euro bedragen op investering, beheer en onderhoud van sensoren. Better Cities
In het programma “Better Cities” kijken Google, TNO en de gemeente Amsterdam naar toepassingen van verkeersstatistieken.Voorbeelden van toepassingen zijn slimme routes op basis van actuele reistijden, zowel via dynamische route informatie panelen (DRIP) als in-car- diensten zoals via een app. Een andere toepassing is filedemping en file-alert. Een derde toepassing is het verkrijgen van inzicht in neveneffecten van verkeer dat een sluiproute kiest vanwege een verkeersongeval of wegopbreking. Daarop kunnen verkeersscenario’s slimmer ontworpen worden. Concreet gaan de partijen de verbouwing rond de Zuida-As aanpakken om nieuwe diensten en mogelijkheden te achterhalen. Met het doel de mobiliteit flink te verbeteren.
Gepost door: Stef van Grieken, Technisch Programma Manager Google