CBS onderzoek: 50.000 bedrijven vormen kern Nederlandse interneteconomie

Van alle Nederlandse bedrijven heeft 64% geen website. Vooral ZZP’ers zijn vaak niet aanwezig online; bijna 70% van de zelfstandigen. Tegelijkertijd telt Nederland ruim 50 duizend bedrijven die voornamelijk via internet hun omzet behalen, zoals webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. Dat is 3 procent van de bedrijven in Nederland. CBS identificeert deze groep als de kern van de interneteconomie in een nieuw onderzoek met big data van Dataprovider.

Uit de eerste onderzoeksresultaten van de big data analyse van de interneteconomie blijkt dat van de 1,5 miljoen Nederlandse bedrijven in 2015 ruim een derde een website had. De meesten gebruiken hun website echter niet actief, maar als informatievoorziening.
De bedrijven die wèl van internet afhankelijk zijn voor hun bedrijfsvoering zijn in dit onderzoek gerekend tot de kern van de interneteconomie. Dit zijn webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven.


Positieve bijdrage internet aan Nederlandse economie
Wij hechten veel waarde aan de interneteconomie, het creëert groei en banen. Maar dan moet er natuurlijk wel een duidelijk beeld zijn hoe groot de economische waarde in Nederland is. Daar was nog geen betrouwbare, gedegen meetmethode voor. Door de samenwerking tussen Dataprovider en het CBS is het nu mogelijk om hier inzicht in te krijgen. Google heeft dit onderzoek mede mogelijk gemaakt.

Nederland doet het op digitaal vlak goed, maar om dat succes te bestendigen zullen we onder meer digitale vaardigheden breed moeten bevorderen. Ook het stimuleren van ondernemerschap en het creëren van een echte uniforme markt zijn van groot belang.

Daar is overigens primair een rol voor het bedrijfsleven en wij doen ook veel. De bedrijven die tot de interneteconomie worden gerekend waren vorig jaar goed voor 345 duizend banen en dit aantal groeit. Ook in de toekomst moeten we van de juiste vaardigheden verzekerd zijn. Google investeert daarom onder meer in gratis codeerlessen voor scholieren. Ook organiseren we de Digitale Werkplaats, workshops door het hele land en online traningen waarbij ondernemers de juiste digitale vaardigheden kunnen leren om online zaken te doen en daarmee groei te realiseren. Hier is nog veel winst te behalen; van alle zzp’ers heeft bijna 70% geen eigen website.

Natuurlijk speelt ook de overheid een belangrijke rol en wij zien dat de Nederlandse overheid een voortrekkersrol speelt, onder meer met beleid om startups te stimuleren en het zetten van een duidelijk kader voor innovaties.
Met het onderzoeksinstrument dat door het CBS is ontwikkeld zal periodiek gemeten kunnen worden hoe de omvang van de interneteconomie zich ontwikkeld. Wij hopen dat, door de inspanningen van zowel de overheid als het bedrijfsleven, de interneteconomie verder zal groeien en Nederland digitaal een van de frontrunners zal blijven.


Gepost door: Pim van der Feltz, Country Manager Google Nederland