Google vergroot inzet op duurzame energie in Nederland met nieuw energieproject

Vandaag hebben we bekendgemaakt dat we samen met drie toonaangevende Nederlandse ondernemingen - AkzoNobel, DSM en Philips - een uniek samenwerkingsverband aangaan om gezamenlijk elektriciteit in te kopen van duurzame energieprojecten. Onderdeel hiervan is een eerste overeenkomst voor inkoop van elektriciteit die wordt opgewekt door het Windpark Krammer. Dit windpark is ontwikkeld door twee coƶperaties met in totaal 4.000 leden in de provincie Zeeland en het eiland Goeree-Overflakkee. Met dit initiatief kunnen we onze Europese datacenters voorzien van nog meer schone energie. Vorige maand publiceerden we al nieuws over vergelijkbare Scandinavische initiatieven.


Het is de eerste keer dat in Nederland een groep multinationals samenwerkt met burgers, waarbij in feite de consumenten de leverancier zijn en de bedrijven de afnemer. Samen met AkzoNobel, DSM en Philips zullen we in totaal 0,35 TWh per jaar afnemen van Windpark Krammer zodra het windpark in 2019 in bedrijf wordt genomen. Deze overeenkomst is essentieel voor de financiering van het windpark en voor het realiseren van de duurzaamheidsambities van alle vier de multinationals.

Ons Nederlandse datacenter zal voor 100% gebruik maken van duurzame energie
Onze doelstelling is om al onze datacenters voor de volle honderd procent gebruik te laten maken van schone energie. Dit is de tweede keer dat we een overeenkomst ondertekenen voor de afname van duurzame energie in Nederland. In 2014 maakten we bekend dat we alle energie zullen afnemen die wordt opgewekt door een nieuw windpark in Delfzijl dat gebouwd is door Eneco. Dankzij deze overeenkomst zijn 19 nieuwe windturbines geĆÆnstalleerd. Ons datacenter in Eemshaven, dat later dit jaar zal worden geopend, zal daarmee volledig op schone energie draaien.
Samenwerking voor de lange termijn
Samen met AkzoNobel, DSM en Philips hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar kansen binnen de energiemarkt. Onze samenwerking vertegenwoordigt een nieuwe aanpak waarbij bedrijven in Nederland de handen in elkaar slaan en samen deelnemen aan een overeenkomst voor de inkoop van duurzame energie.


De grootste inkoper van duurzame energie… en een stimulans voor andere bedrijven
Dit nieuwe samenwerkingsverband sluit aan op onze doelstelling om bij te dragen aan meer gebruik van schone energie wereldwijd. Tot dusver hebben we overeenkomsten getekend voor de afname van bijna 2,5 gigawatt aan duurzame energie. Dit komt overeen met het uit de roulatie nemen van een miljoen auto’s en maakt ons tot ’s werelds grootste inkoper van schone energie, nutsbedrijven buiten beschouwing gelaten.

We hebben daarnaast toegezegd om bijna 2,5 miljard dollar te investeren in wereldwijde projecten rond duurzame energie. Naar onze mening dragen we met deze twee initiatieven bij aan een betere toekomst voor iedereen. Met het realiseren van deze indrukwekkende mijlpalen zijn we gemotiveerder dan ooit om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.
Gepost door: Francois Sterin, directeur Google Global Infrastructure