War Child ontvangt gift van 2,5 miljoen dollar van Google

Veel kinderen wereldwijd hebben geen toegang tot onderwijs. Zelfs na vier jaar basisonderwijs ontbreekt het 130 miljoen scholieren nog altijd aan een basisbeheersing van zaken als lezen en rekenen. Beperkte toegang tot hoogwaardig lesmateriaal, overbezette docenten en hindernissen buiten het klaslokaal leveren problemen op. Vandaag stellen we wereldwijd 50 miljoen dollar beschikbaar die we de komende twee jaar uitkeren aan non-profitorganisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van technologische onderwijsoplossingen als antwoord op deze problemen. We hebben inmiddels giften uitgekeerd aan negen organisaties waaronder de Nederlandse organisatie War Child, dat samen met partnerorganisaties een methode ontwikkelde waarbij kinderen uit conflictgebieden toch kunnen leren, via educatieve spellen op tabletcomputers.  

Ons doel is om eind 2017 subsidies te hebben verstrekt aan non-profit onderwijsinstellingen in 20 landen. Later dit jaar zullen we op zoek gaan naar de volgende groep van innovatieve organisaties. Onze onderwijssubsidies richten zich op drie gebieden waarin technologie uitkomst kan bieden: meer scholieren toegang bieden tot hoogwaardig lesmateriaal, ondersteuning bieden voor de professionele ontwikkeling van docenten en het bereiken van scholieren in conflictzones.


War Child – Kinderen helpen met leren in crisissituaties
32 miljoen kinderen uit conflictgebieden zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. Maar hoogwaardig basisonderwijs is belangrijk voor kinderen, helemaal als ze in vluchtelingenkampen of moeilijk bereikbare gebieden wonen en uiterst kwetsbaar zijn. Het geeft ze concrete kansen en hoop voor een betere toekomst.

Een interessante oplossing voor dit probleem wordt geboden door War Child, dat samen met een aantal partnerorganisaties de methode Can’t Wait To Learn ontwikkelde. Hierbij leren kinderen door educatieve games te spelen op tablets. Waar ze ook zijn. Dankzij War Child kunnen oorlogskinderen toch leren, op een leuke en innovatieve manier. De op maat gemaakte lessen en oefeningen sluiten precies aan bij de leefwereld van kinderen, en op het onderwijsprogramma van het land waarin ze wonen.

Uit data die werd verzameld tijdens de eerste implementaties van Can’t Wait To Learn in Soedan bleek dat scholieren bijzonder veel leren via deze lesmethode. Jongens en meisjes presteren even goed, en zij die het minste weten, leren het meest. De komende twee jaar krijgt War Child ondersteuning van product experts van Google die als vrijwilliger helpen met de product planning en het technische team aanvullen. War Child Holland wil met deze methode de komende vijf jaar honderdduizenden kinderen bereiken in Afrika en het Midden-Oosten .


Screen Shot 2017-03-09 at 2.33.40 PM.png

Foundation for Learning Equality - Kinderen van de juiste materialen voorzien
Een andere onderwijsorganisaties die een subsidie van ons heeft ontvangen, is de Foundation for Learning Equality. Deze stichting ontwikkelt gratis open source-software om de 4,3 miljard mensen zonder vaste internetverbinding toegang te bieden tot online lesmateriaal, zoals e-books, video’s voor zelfstudie en quizzen. Hun nieuwe platform, Kolibri, kan worden ingezet op allerhande apparaten, van hergebruikte pc’s tot goedkope schijven voor gegevensopslag. Het stelt onderwijsaanbieders in zelfs de meest afgelegen locaties in staat tot het opvragen, organiseren en aanpassen van digitale content.

Introduceren, herhalen, meten
De oplossingen die we testen zijn nog niet volledig doorontwikkeld en bieden geen garantie voor succes. Onze initiatieven zijn gebaseerd op de gecalculeerde gok dat ervaren innovators in hun opzet zullen slagen. We zullen onze voortgang meten om input te verkrijgen voor ons verdere werk. En die resultaten willen wij graag delen, zodat iedereen daar wijzer van kan worden.


Gepost door Cindy Penders, hoofd communicatie Google Nederland