Deelnemers Digitale Werkplaats van Google zien stijging in omzet en aantal klanten

Onderzoek door Dialogic naar effect van deelname op ondernemers

Het internet is de kern van economische groei en biedt ondernemers volop kansen. Om ondernemers te helpen hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen orgaiseren we de Digitale Werkplaats. Sinds de introductie eind 2015 trainden we al zo’n 52.000 ondernemers en studenten met dit programma. Uit onderzoek van bureau Dialogic onder ondernemers die deelnamen aan de bijeenkomsten in 2016* blijkt dat meer dan de helft van hen nieuwe klanten heeft gekregen en 42% een stijging in de omzet liet zien. Dit komt onder andere doordat ze meer zijn gaan werken aan hun online zichtbaarheid. Het programma bewijst zich daarmee als een groeimotor voor veel Nederlandse ondernemers.


Vergroten online zichtbaarheid via social media en website
De ondernemers gaven aan vooral naar de Digitale Werkplaats te zijn gekomen om (de kennis van) de digitale toepassingen te verbeteren en inzicht te krijgen hoe ze online aan de slag kunnen gaan. Na hun deelname aan de Digitale Werkplaats:
  • heeft 99% tenminste aan één online kanaal wijzigingen doorgevoerd
  • is 69% van de ondernemers beter gebruik gaan maken van sociale media
  • verbeterde 63% de inhoud van zijn website
  • heeft meer dan de helft zijn website geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele apparaten

Gebrek aan kennis (41%), tijd (36%) en budget (30%) zijn de voornaamste redenen om geen veranderingen door te voeren in de online aanwezigheid van een bedrijf. Ondanks dat veel ondernemers van tevoren budget als belemmering zien, blijkt dit voor relatief weinig ondernemers in de praktijk de bepalende factor.Extra banen en meer omzet
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de meesten na deelname enthousiast aan het verbeteren van hun online zichtbaarheid zijn gaan werken en dat dit bij een groot deel van hen uiteindelijk ook tot een zichtbare verbetering in bedrijfsprestaties heeft geleid:
  • 10% had na vier maanden nieuwe medewerkers in dienst genomen. Een derde (30%) van die extra banen kan volgens de respondenten worden toegeschreven aan deelname aan de Digitale Werkplaats.
  • Meer dan de helft van alle bedrijven heeft nieuwe klanten gekregen (gemiddeld 9% meer) en 42% van de bedrijven ziet een stijging in omzet (gemiddeld 8% meer). Circa een kwart van deze verbeteringen kan worden toegeschreven aan de deelname aan de Digitale Werkplaats.


Belang van mobiele website
Een van de deelnemers aan de Digitale Werkplaats in Hilversum was Erica Linger van DIYSoap. Naast deelname aan de workshops had zij tevens een 1 op 1 gesprek met een expert om te kijken naar de vindbaarheid van haar bedrijf op internet en het social media profiel van haar bedrijf. “Ik heb echt praktische tips gekregen om online aan de slag te gaan. Vooral het belang van een website die goed werkt op een mobiel is me bijgebleven. Laatst zag ik dat meer dan de helft van de bezoekers via mobieltjes mijn website bezoekt.”

 
Digitale Werkplaats in 2017
Ook in 2017 initieerden we vele activiteiten binnen het programma Digitale Werkplaats. Eerder dit jaar konden ondernemers in Goes hun digitale vaardigheden al bijspijkeren en deze week strijken we voor de tweede keer neer in Groningen. Gedurende een week bieden we naast gratis workshops voor ondernemers (in samenwerking met Qredits) en HBO/WO-studenten dit jaar ook trainingen voor MBO-studenten. Daarnaast organiseren we samen met de Gemeente Groningen een sessie voor werkzoekenden om hun digitale kennis en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
*Onderzoeksverantwoording Dialogic
Om het effect van deelname aan de Digitale Werkplaats door de tijd te kunnen meten heeft Dialogic gebruik gemaakt van een panelontwerp. Dat betekent dat de groep respondenten gedurende langere tijd is gevolgd. De respondenten zijn op drie momenten met behulp van een online vragenlijst bevraagd:
  1. binnen een week na de deelname
  2. zes weken na de deelname
  3. twintig weken (vier maanden) na de deelname.
In totaal hebben 3.346 deelnemers (ondernemers) aan de Digitale Werkplaats in Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Rotterdam, Maastricht, Hilversum, Nijmegen en Enschede de eerste vragenlijst volledig ingevuld. Van deze groep hebben uiteindelijk 360 ook de derde vragenlijst ingevuld. Het profiel van de respondenten van de eerste en de derde vragenlijst is vrijwel identiek. Alle respondenten hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun gegevens in dit onderzoek.

 
Over de Digitale Werkplaats

De Digitale Werkplaats bestaat uit gratis workshops waarbij ondernemers digitale vaardigheden leren om online zaken te doen en daarmee groei te realiseren. Tijdens de bijeenkomsten van de Digitale Werkplaats kunnen ondernemers vaardigheden opdoen waarmee zij meer groei kunnen realiseren: van het optimaal opbouwen en beheren van een website en strategieën om via het internet meer klanten te werven, tot hoe digitale tools ook de samenwerking binnen het bedrijf en met partners kunnen bevorderen.


Gepost door Cindy Penders, Communicatie Manager Google Benelux