Ouders sinds corona meer bezorgd over online veiligheid en schermtijd van kinderen

Kinderen tijdens corona 31% meer online


Kinderen tussen de 12 en 15 jaar brachten tijdens de thuisscholing gedurende de pandemie dagelijks gemiddeld zo’n 4.1 uur achter hun scherm door volgens hun ouders. Hoewel ouders het internet een verrijking vinden in het leven van hun kinderen, maken zij zich wel steeds meer zorgen over hun online veiligheid; 34% eind 2019 tegen 44% nu. Twee derde van de ouders praat hierover minimaal 1 keer per week met hun kind. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos onder Nederlandse ouders in opdracht van De InternetHelden, een (les)programma over digitaal burgerschap en veiligheid online dat 1,5 jaar geleden door Bureau Jeugd & Media, Safer Internet Centre en Google geïntroduceerd werd. Drie weken na de introductie kwam Nederland in de greep van COVID-19, waardoor het digitale klaslokaal de nieuwe norm werd en de belangstelling voor online veiligheid onder ouders verder toenam.  


Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat hoewel 52% van de ouders zich goed tot zeer goed geïnformeerd voelt over online veiligheid en hierover regelmatig met het kind praat, de overgrote meerderheid ziet (91%) online veiligheid ook graag als verplicht onderdeel van bestaande lessen op school. Daarbij zouden leraren vooral aandacht moeten besteden aan onderwerpen als cyberpesten, sexting, delen van informatie, nepnieuws en privacy. 


Infographic: Onderzoek Online veiligheid van kinderenRuim 142.000 scholieren en ouders leren over online veiligheid met De InternetHelden

Met het programma De InternetHelden helpen Google, Bureau Jeugd & Media en Safer Internet Centre kinderen en hun ouders om zo bewust en veilig mogelijk online te zijn. Het programma bevat een lespakket over online veiligheid, een toolkit voor ouders en digilessen voor in de klas. Het is gratis en voor iedereen beschikbaar op g.co/deinternethelden. Daarnaast worden in samenwerking met de partners ter ondersteuning van het programma workshops voor docenten en ouderavonden georganiseerd. Gedurende het afgelopen anderhalf jaar werden er, als onderdeel van het programma De InternetHelden, meer dan 7000 online lessen gegeven aan scholieren over online veiligheid. Ook vonden er ouderworkshops plaats en speciale themalessen rondom de Week tegen het Pesten 2020, een initiatief van Stichting School & Veiligheid, ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 
Meer aandacht voor online gedrag in nieuwe lessen

Het programma wordt de komende periode verder ontwikkeld op basis van feedback en actuele ontwikkelingen. Zo komen er  in het schooljaar 21/22 nieuwe lessen bij de bestaande thema’s ‘Met aardig doen kom je verder’, gericht op vriendelijkheid online, en ‘Blijf er niet meer zitten’, over het identificeren van verontrustende content en omgaan met negatief gedrag online. Ook start een pilot samenwerking met Trias VMBO voor het integreren van de lessen als vast onderdeel van mediawijsheid (digitale geletterdheid) in het curriculum. Ook dit schooljaar worden weer sessies voor docenten en ouderavonden verzorgd.
Onderzoek: helft ouders heeft voldoende zicht op online activiteiten kind

Ipsos heeft in opdracht van De InternetHelden een onderzoek uitgevoerd onder 501 Nederlandse ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 12-15 jaar. Er kwam een aantal interessante bevindingen uit het onderzoek: 

  • Schermtijd: Tijdens corona nam zowel de tijd die kinderen online besteedden voor school (+40%), als voor vrije tijd (+25%) toe, naar totaal gemiddeld 4.1 uur per dag. 

  • Vaardigheden ouders: Ruim een kwart van de ouders (27%) achtte de eigen vaardigheden tijdens het thuisonderwijs onvoldoende om het kind wanneer nodig te helpen. 

  • Zicht op activiteiten kind: De helft van de ouders geeft aan dat ze voldoende zicht had op wanneer hun kind dingen voor school en dingen in privé tijd deed online, waarvan 62% tools voor ouderlijk toezicht heeft gebruikt. Daarnaast praat het merendeel minimaal wekelijks met het kind over thema’s als schermtijd en online veiligheid. 

  • Informatie voor ouders: Ouders voelen zich het meest geïnformeerd over privacy, beveiliging van gegevens en phishing. Het minst goed geïnformeerd voelen zij zich over hacking, online hulp zoeken en nepnieuws. Over hacking zou 30% graag meer informatie ontvangen.

  • Bespreken van sexting: Hoewel ze sexting een belangrijk onderwerp vinden, heeft slechts 48% van de ouders hierover gesproken met hun kind en zou 71% graag zien dat leraren dit onderwerp met kinderen bespreken. 
*Ipsos heeft tussen 23 juli en 9 augustus 2021 onderzoek gedaan naar de meningen van ouders over de online veiligheid van hun kinderen. De opzet en vragenlijst zijn grotendeels identiek gehouden aan een zelfde onderzoek uit 2019 om een zo hoog mogelijke vergelijkbaarheid te kunnen garanderen.Gepost door: Cindy Penders, Communicatiemanager Google Nederland