Posts

Posts uit april, 2016 tonen

Publicatie van het Android Security 2015 Annual Report

Vandaag publiceren we voor het tweede jaar op een rij ons Android Security Annual Report. Hierin valt in detail te lezen hoe Google-services apparaten met Android beschermen, welke beveiligingsoplossingen we in 2015 introduceerden en hoe onze samenwerking was met Android-partners en beveiligingsonderzoekers wereldwijd.
Verbeteringen van de beveiligingsdiensten van Google voor Android-gebruikers
In 2015 hebben we ons aanbod van beveiligingsdiensten voor Android verder uitgebreid en verbeterd. Deze diensten beschermen meer dan een miljard apparaten met dit mobiele besturingssysteem.
 • We beschermden Android-gebruikers tegen malware en PHA’s (Potentially Harmful Apps oftewel potentieel kwaadaardige apps) en controleerden meer dan 6 miljard geïnstalleerde applicaties per dag.
 • We beschermden gebruikers tegen bedreigingen via netwerken en op hun device door het scannen van 400 miljard apparaten per dag.
 • Met Safe Browsing beschermden we honderden miljoenen Chrome-gebruikers tegen onveilige websites.

We blijven het steeds moeilijker maken om PHA’s in Google Play te laten plaatsen.
De kans dat gebruikers een PHA downloaden via Google Play nam dankzij deze verbeteringen met meer dan 40% af ten opzichte van 2014. De PHA-categorieën die hiermee het sterkst werden teruggedrongen, waren:
 • Apps die data verzamelen – met meer dan 40% teruggebracht tot 0,08% van alle installaties
 • Spyware – met 60% teruggebracht tot 0,02% van alle installaties
 • Malware-downloaders –met 50% teruggebracht tot 0,01% van alle installaties

Van alle apparaten waarop in 2015 alleen apps van Google Play werden gedownload, werd er in minder dan 0,15% een PHA geïnstalleerd.
Ongeveer 0,5% van de apparaten waarop apps zowel vanuit Play als vanuit andere bronnen werden geinstalleerd hadden PHA’s geinstalleerd in 2015.

Het is belangrijk dat we ook bescherming bieden aan Android-gebruikers die apps installeren via andere app stores dan Google Play. Daarom hebben we de PHA-waarschuwingen van onze tool ‘Apps verifiëren' verbeterd. De effectiviteit van deze waarschuwingen steeg daarmee met ruim 50%.
Nieuwe beveiligingsfuncties op het Androidplatform
Vorig jaar introduceerden we Android 6.0 Marshmallow. Met deze nieuwe versie introduceerden we diverse nieuwe beveiliging- en controlemechanismen:
 • Voor alle nieuwe Marshmallow devices met adequate hardware mogelijkheden is nu volledige schijfencryptie vereist. Het is nu mogelijk om dit uit te breiden met de versleuteling van gegevens op SD-kaarten.
 • Met ‘App Rechten’ kun je de machtigingen van apps beheren en precies bepalen welke data ze mogen gebruiken.
 • De nieuwe functie ‘Verified Boot’ bewaakt het opstartproces, van het activeren van de bootloader tot het opstarten van mobiele OS, zodat je apparaat correct functioneert.
 • Versie-updates en -feedback voor Android biedt je de mogelijkheid om te controleren of de laatste beveiligingsupdates op je device zijn geïnstalleerd en indien nodig je apparaat bij te werken.
 • En we introduceerden nog veel meer, zoals ondersteuning voor vingerafdruk scanners en verbeteringen van SELinux.
Android ecosysteem
We zetten ons in om Android beveiligingsonderzoek te stimuleren en investeren in de versterking van beveiligingsmaatregelen in het hele Android ecosysteem.

In juni trad Android toe tot het Vulnerability Rewards Program van Google, dat beveiligingsonderzoekers een financiële beloning biedt voor het vinden en rapporteren van bugs. We hebben op deze manier meer dan 100 kwetsbaarheden geëlimineerd. In totaal keerden we meer dan 200.000 dollar aan onderzoekers uit.

In augustus introduceerden we ons openbare programma voor maandelijkse beveiligingsupdates in het kader van het Android Open Source Project, evenals een levenscyclus voor beveiligingsupdates voor Nexus-apparaten. Fabrikanten hebben sindsdien maandelijkse beveiligingsupdates beschikbaar gesteld voor honderden unieke modellen Android-apparaten. Honderden miljoenen gebruikers hebben deze maandelijkse beveiligingsupdates op hun devices geïnstalleerd. Ondanks deze vooruitgang ontvangen veel Android apparaten nog steeds geen maandelijkse updates en we vergroten onze inspanningen om partners te helpen meer apparaten tijdig te updaten.

Meer transparantie, goed geinformeerde discussies over beveiliging en voortdurende innovatie dragen bij aan de veiligheid voor gebruikers. Wij blijven  Android’s beveiliging optimaliseren en kijken uit naar de samenwerking met het Android ecosysteem en de beveiligingscommunity het komende jaar.


Gepost door: Adrian Ludwig, Lead Engineer, Android Security

Google, TNO en Amsterdam werken aan slimmer verkeersmanagement


Verkeersstatistieken kunnen een flinke bijdrage leveren aan betere en efficiëntere doorstroming van het verkeer in de stad. Door gebruik te maken van deze informatie kan bovendien fors bespaard worden op het traditionele gebruik van sensoren in de weg. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat verkeersstatistieken van Google een betrouwbare en kostenbesparende aanvulling zijn. De gemeente Amsterdam, Google en TNO werken daarom met elkaar samen om de gegevens in de praktijk toe te passen.
Wegen worden steeds drukker met meer en langere files. Deze ontwikkeling treft alle metropolen in de wereld met aanzienlijke impact op het milieu door de verkeersemissies, de veiligheid en de economie. Het effectief inzetten van verkeersmanagement wordt daarom steeds relevanter. Steeds meer informatie is beschikbaar waardoor de toepassing van verkeersmanagement verbeterd kan worden. Samen met TNO en de gemeente Amsterdam zoekt Google naar de juiste toepassing van de informatie. Uit een recent afgerond onderzoek kwam naar voren dat deze data een betrouwbare en kostenbesparende aanvulling zijn op de real-time metingen van verkeerslussen.


Inzet verkeersstatistieken kan mobiliteit flink verbeteren
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en stedelijke gebieden en dat aantal groeit nog steeds. Deze snelle groei brengt vele veel uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van verkeer en mobiliteit, zoals het voorkomen van overbelasting van het openbaar vervoer en files op de weg.
Het is Google’s missie om informatie wereldwijd te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. Zo kunnen mensen al jaren navigeren in stedelijke gebieden met bijvoorbeeld Google Maps. Gebruikers kennen de verkeersstatistieken binnen Maps en die gegevens maken we nu ook beschikbaar voor steden. We werken samen met de gemeente en TNO in de hoop zo te kunnen helpen bij het aanpakken van mobiliteitsproblemen en zijn blij dat het onderzoek onderschrijft dat met inzet van verkeersstatistieken de mobiliteit in steden flink kan worden verbeterd. Pieter Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam: “Onze stad is populair, bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Dat zorgt er ook voor dat we anders naar bereikbaarheid en mobiliteit moeten kijken. Combineer dat met het feit dat technologische ontwikkelingen allerlei nieuwe mogelijkheden bieden, en het is duidelijk dat we op een keerpunt staan. Google, TNO en Amsterdam bezitten samen de kennis en kunde om de bereikbaarheid van de toekomst vorm te geven.”
Forse besparing bij inzet verkeersstatistieken
TNO onderzocht zowel de haalbaarheid als de meerwaarde van de inzet van Google verkeersstatistieken voor verkeersmanagementtoepassingen. Deze verkeersstatistieken vergeleek TNO met de metingen van het uitgebreide netwerk aan verkeerssensoren in het wegennet in Nederland zoals bij de ring A10 bij Amsterdam.
TNO berekende de besparing bij gedeeltelijke vervanging van de data uit sensoren op het hoofdwegennet (weglussen) in Nederland voor verkeersstatistieken van Google. Als 20% van de sensoren wordt vervangen door Google statistieken is het nog steeds een kwalitatief goede en dekkende informatievoorziening. Deze vervanging brengt een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee. Voor bijvoorbeeld 30 km op de A12 met drie banen in beide richtingen is, met 20% minder wegsensoren, ruim 40 duizend euro per jaar te besparen. De totale besparing, bij vervanging van het gehele Nederlandse hoofdwegennet – 6.500 km auto(snel-)weg, met een levensduur van gemiddeld 12 jaar - zou potentieel 161 miljoen euro bedragen op investering, beheer en onderhoud van sensoren. Better Cities
In het programma “Better Cities” kijken Google, TNO en de gemeente Amsterdam naar toepassingen van verkeersstatistieken.Voorbeelden van toepassingen zijn slimme routes op basis van actuele reistijden, zowel via dynamische route informatie panelen (DRIP) als in-car- diensten zoals via een app. Een andere toepassing is filedemping en file-alert. Een derde toepassing is het verkrijgen van inzicht in neveneffecten van verkeer dat een sluiproute kiest vanwege een verkeersongeval of wegopbreking. Daarop kunnen verkeersscenario’s slimmer ontworpen worden. Concreet gaan de partijen de verbouwing rond de Zuida-As aanpakken om nieuwe diensten en mogelijkheden te achterhalen. Met het doel de mobiliteit flink te verbeteren.
Gepost door: Stef van Grieken, Technisch Programma Manager Google

Google doneert 1 miljoen dollar aan Nederlandse ontwikkelaar van betaalbare protheses

In de lente van 2015 lanceerden we de Google Impact Challenge: Disabilities. Voor dit initiatief riepen we non-profitorganisaties overal ter wereld op om baanbrekende technologische oplossingen te ontwikkelen voor de bijna 1 miljard mensen op aarde die een lichamelijke beperking hebben. Het afgelopen jaar zijn we positief verrast door de innovatieve ideeën die werden ingediend door meer dan duizend invloedrijke organisaties in 88 landen. Het team van Google.org had daarbij de eer om geweldige mensen te ontmoeten die zich hard inspannen om een wereld te creëren die ruimte biedt aan iedereen.  Google.org stelt voor deze Impact Challenge in totaal 20 miljoen dollar aan subsidies beschikbaar. En vandaag doet het ons een genoegen om de volledige lijst van 30 subsidieontvangers te onthullen. Een daarvan is de Proportion Foundation. Deze Nederlandse niet-gouvernementele organisatie (NGO) houdt zich bezig met de ontwikkeling van een innovatief apparaat dat mensen met geamputeerde ledematen en lage inkomens verbeterde toegang biedt tot hoogwaardige protheses. De Proportion Foundation zal met behulp van deze subsidie de productie en distributie van zijn betaalbare apparaat uitbreiden naar ontwikkelingslanden, te beginnen met Colombia, een land met een van de hoogste aantallen landmijn slachtoffers ter wereld. Of het nu gaat om organisaties die bijdragen leveren aan de werkgelegenheid of het onderwijs of communicatietools ontwikkelen die mensen mobieler en onafhankelijker maken, elk van onze subsidieontvangers levert innovaties af die de levens verbeteren van mensen met een lichamelijke beperking. Deze organisaties maken daarnaast gebruik van open source-technologie om een einde te maken aan de losse eilandjes van technologie die in veel sectoren innovatie in de weg staan.

Meer informatie over deze fantastische organisaties in alle delen van de wereld tref je aan op g.co/disabilities. Hieronder vertellen we je iets meer over een paar organisaties in de regio EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) die een bijdrage leveren aan de mobiliteit, communicatie en onafhankelijkheid van mensen met lichamelijke beperkingen.
De Nederlandse ProPortion Foundation ontvangt een subsidie van 1 miljoen dollar van Google.org ter uitbreiding van de ontwikkeling en distributie van de Majicast. Dit volledig geautomatiseerde, gebruiksvriendelijke apparaat produceert hoogwaardige prothesekokers in ontwikkelingslanden waar het bijzonder moeilijk is om aan een prothese te komen.
Twee vrouwen stellen de Majicast af
Meer dan de helft van alle rolstoelgebruikers heeft lichaamsondersteunende hulpmiddelen (postural support devices; PSD’s) nodig voor het waarborgen van hun gezondheid en veiligheid. Deze apparaten verbeteren daarnaast hun mobiliteit. In ontwikkelingslanden hebben rolstoelgebruikers met een laag inkomen vaak geen toegang tot PSD’s. Dit kan funest zijn voor hun gezondheid en een onafhankelijke levensstijl in de weg zitten. Met een subsidie van 866.813 dollar van Google.org zet de Britse organisatie Motivation technologie voor 3D-printen in voor het testen van ontwerpen voor aanpasbare PSD’s. Het deelt de succesvolle ontwerpen vervolgens met andere dienstverleners via een open database.
Ondanks pogingen om openbare ruimtes in alle delen van de wereld op toegankelijkheid te beoordelen, is er sprake van obstakels voor het verzamelen en in kaart brengen van de benodigde toegankelijkheidsinformatie. Voor mensen met een lichamelijke beperking wordt het plannen van zelfs de simpelste uitjes hierdoor enorm lastig. Met een subsidie van €825.000 van Google.org ontwikkelt het Duitse Wheelmap, een initiatief van Sozialhelden, de gemeenschappelijke standaarden en technologische back-office die nodig zijn om relevante data te verzamelen en aan te bieden aan de vele apps en websites die mensen met een lichamelijke beperkingen helpen met het vinden van de meest optimale routes, het plannen van uitjes en het verkennen van de wereld.
De diverse uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid waarmee mensen overal ter wereld worden geconfronteerd maken het vrijwel onmogelijk om voor iedereen een kostenefficiënte maatoplossing te ontwikkelen. Voor veel van deze problemen is er dan ook nog geen oplossing beschikbaar. Ondersteund door een subsidie van 700.000 dollar van Google.org werkt de Israëlische organisatie Beit Issie Shapiro samen met TOM om een groeiend leger van ‘makers’ hulpmiddelen aan te reiken om hun gemeenschap bij te staan. Hun “Makeathon-in-a-box” dient als sjabloon voor regionale ‘makeathons’ die makers en mensen met een lichamelijke beperking bijeen brengt voor het ontwikkelen en testen van prototypes voor nieuwe oplossingen voor nog onopgeloste toegankelijkheidsproblemen.
Man probeert een prototype uit tijdens een Makeathon
In de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara heeft naar schatting 85-95% van alle mensen met een lichamelijke beperking geen toegang tot de benodigde technologische hulpmiddelen. Een van de voornaamste redenen hiervoor is dat zij niet op de hoogte zijn van het bestaan daarvan. Met een subsidie van 717.728 dollar van Google.org werkt de Southern Africa Federation of the Disabled (SAFOD) samen met de University of Washington en AfriNEAD aan de ontwikkeling van AT-Info-Map. Dit systeem zal de locatie en beschikbaarheid van technologische hulpmiddelen in de regio in kaart brengen. AT-Info-Map zal mensen met een lichamelijke beperking essentiële informatie aanreiken en de toegang tot levensverrijkende technologie verbeteren.
De missie van Google is om alle informatie ter wereld voor iedereen toegankelijk te maken. Toegankelijkheid staat daarom hoog bij ons in het vaandel. We hebben The Google Impact Challenge: Disabilities gelanceerd om met behulp van technologie voor positieve veranderingen te zorgen in de levens van de 1 miljard mensen op aarde die een lichamelijke beperking hebben. We zien uit naar de innovatieve oplossingen die alle subsidieontvangers (die zijn geselecteerd uit meer dan duizend inzendingen) zullen afleveren om levens te veranderen en de wereld voor iedereen toegankelijker te maken.
Gepost door Florian Maganza, lead Europe bij Google.org

YouTube Gaming komt naar Nederland


Vandaag introduceren we de YouTube Gaming-app voor iOS en Android in Nederland. Deze app houdt je op de hoogte van de games, spelers en spelcultuur die er voor jou toe doen. De app biedt toegang tot video’s, live streams en de grootste community van gamers op internet. We hebben YouTube Gaming in augustus vorig jaar in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd, en het doet ons een genoegen om hier nu ook Nederlandse gamers voor uit te nodigen. Uiteraard kun je van YouTube Gaming blijven genieten vanaf je pc of Mac via gaming.youtube.com.

https://lh4.googleusercontent.com/QdzV0jkasfVMam5AvPUv4IDZe6-yyyreud00Z31_8oLpOFkn2F7f4iPgNn467j7xkCZEBRkZpWvbdq4FZYNwnJuBffs5KAPE4KI99UzpQDXaYkJ1WIpQs7tuDqpQwS94_5czyqIS

YouTube Gaming staat in het teken van je favoriete games en spelers en biedt toegang tot meer video’s dan elke andere oplossing. We stellen automatisch alle spelgerelateerde video’s en live streams op YouTube beschikbaar via YouTube Gaming. Meer dan 25.000 games, van “Asteroids” tot “Zelda”, krijgen hier hun eigen pagina met de beste video’s en live streams. Verder tref je in de app kanalen aan van diverse game-uitgevers en creatieve geesten op YouTube.

Al deze games en kanalen kun je eenvoudig volgen. Zo kun je een game aan je collectie toevoegen om snelle toegang te krijgen tot de laatste video’s of je op een kanaal abonneren om een melding te ontvangen wanneer er een nieuwe live stream beschikbaar is. Ook kun je nieuwe favorieten ontdekken door aanbevelingen die gebaseerd zijn op de games en kanalen waar je gek op bent. En als je specifieke informatie nodig hebt, kun je die met vertrouwen zoeken, in de wetenschap dat de zoekopdracht “call” informatie oplevert over “Call of Duty” in plaats van “Call Me Maybe.”
https://lh3.googleusercontent.com/6dQp6CB3x1BmxygC65lcgEMY6cgt-b8OX301Gi4gOsXAChL0tC-XMJ23XkmlU-outAmnJ16RF4SA23gFyHyjYgEB8eacdpbLcNtTUinBjRqfdQT_co8Q3Zkj-Zhfz0BHE9rg7YJA
Onze ervaring leert dat live streams gamers dichter tot elkaar brengen. We hebben daarom een speciale bestemming voor hen in het leven geroepen in de vorm van YouTube Gaming. Ook hebben we het makkelijker gemaakt om spelervaringen via YouTube te delen. Je kunt nu je spelactie opnemen op je toestel met Android en met behulp van Mobile Capture live streamen in YouTube Gaming. Daar is geen extra hardware of software voor nodig. Het enige wat je hoeft te doen, is in de YouTube Gaming-app de optie Go Live aantikken, je selfie-cam inschakelen en je beelden van commentaar voorzien via de microfoon van je smartphone.
We zijn er trots op dat we YouTube Gaming in Nederland introduceren en zien ernaar uit om samen meer video’s over games te bekijken!

Gepost door Cindy Penders, hoofd Communicatie Google Nederland

Het is voorjaar - tijd voor de grote online schoonmaak!

Nu we de eerste zonnige lentedagen van het jaar beleven, is het tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Niet alleen in huis, maar ook online kan opruimen zorgen voor een fris en in dit geval ook veiliger gevoel. Daarom delen we vandaag 10 tips om uw online beveiliging op te frissen.
 1. Bescherm uw account met een beveiligingscontrole: In een paar minuten kunt u uw account beveiliging controleren en verbeteren
 2. Installeer een nieuw slot dat alleen u kunt openen: beveilig uw telefoon met een pincode, wachtwoord, patroon of gebruik gezichtsherkenning
 3. Verander uw wachtwoord regelmatig. Gebruik een uniek wachtwoord voor elk account
 4. Ruim ongewenste software op: kent u de Chrome Cleanup Tool al?
 5. Browse zonder een spoor van cookies achter te laten: gebruik de incognitomodus in de Chrome browser
 6. Beveilig uw account met authenticatie in twee stappen en zorg ervoor dat uw account extra beveiligd is
 7. Wis uw apparaat als u het bent kwijtgeraakt: vergrendel, traceer, bel of wis uw Android-apparaat op afstand, waar u ook bent
 8. Gebruik meer beveiligingsfuncties door de officiële Gmail-app te downloaden
 9. Reken af met virussen: met Google Drive kunt u bestanden scannen op virussen voordat u ze downloadt of deelt
 10. Houd uw privacyinstellingen up-to-date: voer een korte privacycheck uit
'Mijn account' biedt u snel toegang tot instellingen en tools waarmee u uw gegevens kunt beveiligen, uw privacy kunt beschermen en kunt aangeven hoe uw informatie mag worden gebruikt om Google-services beter voor u te laten werken.
Gepost door Cindy Penders, hoofd Communicatie Google Nederland

Nationale Opera & Ballet en Google openen virtueel de deuren van het theater

Nationale Opera & Ballet geven vanaf nu samen met het Google Cultural Institute een permanente virtuele kijk in Nationale Opera & Ballet. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Pim van der Feltz, directeur van Google Nederland gaven het officiële startsein voor de permanente virtuele openstelling van de deuren van Het Nationale Ballet en De Nationale Opera tijdens het Open Huis op zaterdag 2 april.


Met de hulp van het Google Cultural Institute laat Nationale Opera & Ballet als eerste theater ter wereld de bezoekers niet alleen een virtuele kijk nemen in de foyers en in de zaal, maar ook achter de schermen bij de repetitiestudio’s, kleedkamers en ateliers evenals de kostuumafdelingen, kap&grime afdeling, hoeden & schoenmakerij, ververij en rekwisietenafdeling van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Via Google Streetview kan men waar ook ter wereld en op elk moment door het theater wandelen, een virtuele tour nemen en in elke ruimte meer informatie vinden door middel van uniek videomateriaal van achter de schermen. Ook kan men de hoogtepunten van 50 jaar De Nationale Opera bekijken.
Els van der Plas, algemeen directeur Nationale Opera & Ballet: ‘Iedereen moet opera en ballet kunnen beleven, daarom zorgen we ervoor dat iedereen ook op afstand bij ons een kijkje op het toneel en achter de schermen krijgt. Met een zaalbezetting van 93% is dat ook nodig. Hierdoor kunnen we nog meer mensen laten genieten van onze kunstvormen Het wordt daarmee mogelijk om op afstand te zien en te beleven hoe een ballet- en operaproductie tot stand komt, hoe kostuums worden gemaakt, hoe decors worden gebouwd.’ Pim van der Feltz, Google Nederland: ‘Met het Google Cultural Institute willen we cultureel erfgoed universeel toegankelijk maken. Daarbij werken we samen met culturele instituten en maken we het mogelijk dat zij kunst online kunnen delen. Nu kan een nog groter publiek genieten van wat Nationale Opera en Ballet te bieden heeft.’

De launch vond plaats tijdens het jaarlijkse Open Huis van Nationale Opera & Ballet. Nationale Opera & Ballet opent tijdens het Open Huis de deuren voor jong en oud. Een unieke kans om een dag lang te genieten van bijzondere activiteiten op het gebied van opera, ballet en theatertechniek.


Gepost door: Cindy Penders, hoofd Communicatie Google Nederland

Google introduceert zelfrijdende fiets in Nederland

Geïnspireerd door de techniek achter de self-driving car introduceert Google dit voorjaar in Nederland de zelfrijdende fiets. De introductie gebeurt vanuit Amsterdam, de fietsstad bij uitstek. Nederlanders fietsen in totaal meer dan 15 miljard kilometer per jaar, bijna 900 kilometer per persoon. De zelfrijdende fiets maakt het voor iedereen mogelijk om veilig te navigeren door de stad. Daarnaast past deze aankondiging in het streven van Google om met gebruik van technologie de mobiliteit in steden te verbeteren. Om die redenen is Google uitermate trots dat een Nederlands team heeft gebouwd aan deze innovatie.


De vier belangrijkste componenten van de zelfrijdende fiets zijn:

1. Locatiebepaling: waar ben ik?

De fiets verwerkt zowel kaart- als sensorinformatie om te bepalen waar hij zich bevindt. De Google fiets weet op welke straat en welke rijbaan hij rijdt.

2. Omgeving: wat gebeurt er om me heen?

De sensoren helpen objecten nabij de fiets te detecteren zoals voertuigen en voetgangers. De software classificeert objecten gebaseerd op omvang, vorm en bewegingspatroon.

3. Vervolg: wat gebeurt er hierna?

De software voorspelt welke objecten om ons heen vervolgens zullen doen. Het voorspelt dat bijvoorbeeld een auto voorbij zal rijden of een voetganger over zal steken. 

4. Acties: wat moet ik doen?

De software kiest vervolgens een veilige snelheid en een traject voor de fiets. Hij beweegt weg van de auto en vermindert vaart om voorrang te verlenen aan een voetganger. 

Slimmer, makkelijker en veiliger


Pim van der Feltz: ‘Geinspireerd door de self-driving car technologie hebben we onszelf afgevraagd ‘stel dat je fietsen in Nederland slimmer, makkelijker en veiliger kan maken door de self-driving technologie op een fiets toe te passen.’ We hadden al de camera’s, software en accu’s. De uitdaging was om dit alles bruikbaar en werkbaar te maken in een kleiner frame. Als Google Nederland zijn we heel trots dat het is gelukt om deze innovatie vanuit Nederland te ontwikkelen.’ 

'Grootste innovatie sinds uitvinding van de fiets zelf'


Bij de ontwikkeling van de fiets betrok Google actief de Gemeente Amsterdam en de Fietsersbond. Beide partijen zijn zeer enthousiast over de zelfrijdende fiets en zien significante voordelen. Kajsa Ollongren, locoburgemeester van Amsterdam: “De zelfrijdende fiets kan de economie echt een boost geven. Je kon al werken vanuit je kantoor, thuis en in je auto maar nu zelfs onderweg op je fiets.“ Ook de Fietsersbond is positief over de introductie. Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond: “Wij vinden dit de grootste innovatie sinds de uitvinding van de fiets zelf.“


Alleen beschikbaar op 1 april in een fietswinkel bij jou in de buurt

Gepost door: Cindy Penders, hoofd communicatie Google Nederland